BLM600
Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Všeobecné technické údaje

Kľúčové vlastnosti

Vyrába knihy s počtom strán 4 – 224
Vyhotovuje vysokokvalitné knihy s hranatým chrbtom
Automatické otáčanie listov
Pamäť na 24 úloh
V prípade potreby možnosť ručného podávania sád papiera
Výborná alternatíva použiteľná namiesto lepenia páskou alebo dokonalej väzby
Kompletné orezanie
Plne automatizované riešenie
Ergonomický dizajn
Malé rozmery
Okamžité spustenie bez potreby zahriatia
Nízka spotreba energie

Veľkosti papierov

Maximálne 353 mm x 500 mm (s tlačiarňou VarioPrint i300)

Hmotnosť papiera

Papier bez povrchovej úpravy s hmotnosťou 80 – 160 g/m²
Papier s povrchovou úpravou s hmotnosťou 90 – 300 g/m²
Papier bez povrchovej úpravy s hmotnosťou 60 – 80 g/m² a 160 – 300 g/m² v závislosti od typu a kvality papiera

Hrúbka knihy

Maximálna hrúbka hotovej knihy:
10,4 mm (cca 224 strán alebo 56 listov pri použití papiera s hmotnosťou 70 g/m²)

Zošitie

1 – 6 stehov
Pri šiestich stehoch možno napríklad vyrábať malé knihy tak, že sa vytlačia naraz po troch a následne sa rozrežú.
Počet stehov na kotúč: až 291 500

Otáčanie listov

Maximálny rozmer otáčaných listov: 353 x 252 mm
Minimálny rozmer otáčaných listov: 207 x 200 mm

Orezanie

Maximálne čelné orezanie: 28 mm
S voliteľným dvojnožovým orezávačom: max. bočné orezanie 40 mm na každej strane

Produktivita

Produktivita závisí od veľkosti listov a od počtu strán v knihe. Napríklad:
10 listov formátu A4/knihu: 675 kníh/h
20 listov formátu A3/knihu: 204 kníh/h

Výstupná kapacita

35 kníh po 20 listoch (80 g/m²)
S voliteľným zakladačom kníh: 930 mm, cca 185 kníh po 20 listoch (80 g/m²)

BLM600 PowerSquare

Rozmery

Šírka: 2 755 mm
Hĺbka: 1 870 mm
Výška: 1 330 mm

Hmotnosť

532 kg

Napájací zdroj

200 – 240 V
50 – 60 Hz
jednofázové

Spotreba energie

V prevádzke: 700 VA (500 W)
V pohotovostnom režime: 92 VA (75 W)

Akustické emisie zvuku

Pohotovostný režim: na úrovni okolia
Prevádzka: 66 db (A), pri najvyššom zaťažení 87 dB (A)

Prevádzkové podmienky

10 – 35 °C pri 35 – 85 % relatívnej vlhkosti

Oprávnenia

CE, UL, pravidlá FCC časť 15, trieda A a VCCI trieda A

Zakladač kníh BLM600 (voliteľné)

Rozmery

Šírka: 1 350 mm
Hĺbka: 1 250 mm
Výška: 1 030 mm

Hmotnosť

150 kg

Napájací zdroj

230 V (210 – 254)
50 – 60 Hz
jednofázové
Napájanie zo zariadenia PowerSquare

Spotreba energie

V prevádzke: 75 VA (53 W)
V pohotovostnom režime: 35 VA (16 W)

Akustické emisie zvuku

Pohotovostný režim: na úrovni okolia
Prevádzka: 60 db (A), pri najvyššom zaťažení 72 dB (A)

Oprávnenia

CE, UL, pravidlá FCC časť 15, trieda A a VCCI trieda A

Dvojnožový orezávač BLM600 (voliteľné)

Rozmery

Šírka: 1 142 mm
Hĺbka: 924 mm
Výška: 885 – 968 mm (nastaviteľná)

Hmotnosť

300 kg

Napájací zdroj

230 V +/‐ 10 %
50 – 60 Hz
jednofázové

Spotreba energie

V prevádzke: 1 200 VA (750 W), počas orezávania (1 sekunda z cyklu)
V pohotovostnom režime: 40 VA (10 W)

Akustické emisie zvuku

Pohotovostný režim: na úrovni okolia
Prevádzka: 65 db (A), pri najvyššom zaťažení 79 dB (A)

Prevádzkové podmienky

10 – 35 °C pri 35 – 85 % relatívnej vlhkosti

Oprávnenia

CE, UL, pravidlá FCC časť 15, trieda A a VCCI trieda A

-->