Veľkoformátové tlačiarne

Colorado 1630

Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Tlač

Médium

Technológia

FLXfinish

Certifikáty

Rozhranie

Rozmery

Hmotnosť

Prevádzkové prostredie

Vypínač

Regulačné certifikáty

EMC

Softvér

  1. voliteľný modul
  2. okraj 11,0 mm, keď je zapnutá funkcia Media Step Control. Špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia
  3. voliteľný modul
  4. voliteľný modul
  5. voliteľný modul
  6. voliteľný modul