Binoculars FAQs

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K ĎALEKOHĽADOM

Aké typy ďalekohľadov existujú?

Prvé ďalekohľady boli vynájdené pred asi 400 rokmi. V súčasnosti sa v celom svete vyrába a predáva niekoľko stoviek rôznych modelov ďalekohľadov. Aj keď koncepcia pozerania sa vlastnými očami na zväčšený obraz je stále rovnaká, existujú dva výrazne odlišné typy ďalekohľadov: prizmový ďalekohľad a Galileov ďalekohľad.

 • Prizmový ďalekohľad

Vo väčšine ďalekohľadov, ktoré sú dnes dostupné na trhu, sú v objektívoch aj v okulároch použité konvexné šošovky. Tieto ďalekohľady sa označujú ako prizmové, pretože prizmy slúžia na „korekciu“ prevráteného obrazu.

Prizmy Porro

V dôsledku používania priziem Porro opíše prechádzajúce svetlo dráhu v tvare písmena Z, kým prenikne k oku.

Prizmy Roof

Pri používaní priziem v tvare strechy, ktoré sa označujú ako prizmy Roof (alebo Dach, čo po nemecky znamená strecha), svetlo prechádza priamočiaro, takže dizajn týchto ďalekohľadov môže byť kompaktný.

 • Galileov ďalekohľad

V tomto type ďalekohľadov sa používa koncepcia, ktorú v 17. storočí využil Galileo Galilei pri zostavovaní svojho teleskopu. Keďže v okulári sa využívajú konkávne šošovky, nie sú potrebné žiadne prizmy na korekciu obrazu. Tento typ, známy aj ako divadelný ďalekohľad, sa používa na pozorovanie nie príliš vzdialených objektov.

Čo je to zväčšenie?

Zväčšenie zodpovedá pomeru veľkosti vnímanej voľným okom a veľkosti dosiahnutej pozeraním sa cez ďalekohľad. Ak má ďalekohľad napríklad 10-násobné zväčšenie, objekt bude zväčšený 10-krát. Inými slovami, objekt vzdialený 100 metrov sa bude pri pohľade cez ďalekohľad javiť tak, akoby bol vzdialený 10 metrov.


1 000 mm teleobjektív pre fotoaparát poskytuje päťkrát vyššie zväčšenie ako 200 mm objektív. To isté platí aj pre ďalekohľady. V ďalekohľade s 20-násobným zväčšením je objekt päťkrát väčší než v ďalekohľade so 4-násobným zväčšením. Jediný rozdiel je v tom, že teleobjektív musí byť dostatočne široký, aby zväčšil obraz pre pomerne širokú clonu fotoaparátu, a ďalekohľad musí zväčšiť obraz len pre relatívne malú zrenicu ľudského oka. Povedzme napríklad, že máte ďalekohľad s 12-násobným zväčšením. Ak chcete dosiahnuť rovnaké zväčšenie obrazu pri použití 35 mm zrkadlovky, potrebujete použiť 700~800 mm teleobjektív. Odlišné typy ďalekohľadov: prizmový ďalekohľad a Galileov ďalekohľad.

Prečo je jednoduchšie vidieť obrázok, keď je zväčšený?

Úroveň ostrosti, s akou vám ďalekohľad umožňuje rozlišovať detaily, sa označuje ako rozlišovací výkon. Keďže jednotková plocha čapíkových zrakových buniek v sietnici ľudského oka je malá, rozlišovací výkon sa pomocou fyzických cvičení dá zvýšiť len do určitej miery. Jedinou možnosťou, ako ho zvýšiť, je pozerať sa cez výkonný ďalekohľad. Ak používate ďalekohľad s 10-násobným zväčšením, dosiahnete 10x vyšší rozlišovací výkon než zvyčajne.


Nie všetky ďalekohľady budú poskytovať rovnaký pomer zväčšenia a rozlišovací výkon, ako je na nich uvedené. Ak je aberácia príliš veľká, rozlišovací výkon nie je dostatočný. V dôsledku roztrasenia obrazu sa rozlišovací výkon znižuje aj bez ohľadu na kvalitu ďalekohľadu. Čím je pomer zväčšenia vyšší, tým viac sa roztrasenie obrazu pri držaní v rukách prejavuje. Vo všeobecnosti platí, že ďalekohľady s viac ako 10-násobným zväčšením sa neodporúča používať v rukách. Na elimináciu tohto problému spoločnosť Canon využila svoje špičkové optické technológie, ktoré pôvodne vyvinula pre objektívy. Okrem využitia dvojitej šošovky s vyrovnávačom poľa, šošoviek s mimoriadne nízkym rozptylom a asférických šošoviek na dosiahnutie ideálneho rozlišovacieho výkonu spoločnosť Canon využíva aj svoju originálnu technológiu stabilizácie obrazu (v modeloch série IS), ktorá skvele kompenzuje roztrasenie rúk. Práve vďaka týmto technológiám je v ďalekohľadoch Canon možné jasne a zreteľne vidieť každé jedno pierko na krídle pozorovaného vtáka.

Prečo majú rôzne ďalekohľady rôzne zorné polia?

Jednotlivé modely ďalekohľadov sa od seba líšia optickou štruktúrou, takže aj keď je ich pomer zväčšenia rovnaký, veľkosť ich zorného poľa môže byť rôzna. Šírka poľa, ktoré dokážete vidieť cez ďalekohľad, sa označuje ako zorné pole. Na pozorovanie vtákov v rozľahlom lese je praktickejšie využiť širšie zorné pole.

 • Skutočné zorné pole

Toto je pole, ktoré vidíte cez ďalekohľad. Meria sa od stredu šošovky objektívu a vyjadruje sa v (uhlových) stupňoch. Čím je zväčšenie ďalekohľadu nižšie, tým je skutočné zorné pole širšie a naopak, čím je zväčšenie vyššie, tým je zorné pole užšie. Je preto ťažké porovnávať skutočné zorné pole ďalekohľadu so skutočným zorným poľom ďalekohľadu s iným pomerom zväčšenia.


 • Zdanlivé zorné pole

Táto hodnota vychádza z výpočtov podľa normy ISO 14132-1:2002 a predstavuje zorné pole, ktoré uvidíte pri pohľade cez ďalekohľad. Je porovnateľná aj medzi ďalekohľadmi s rôznym zväčšením. Vo všeobecnosti platí, že ak má zdanlivé zorné pole hodnotu vyššiu ako 60°, považuje sa za široké zorné pole.

Prečo majú niektoré ďalekohľady vyššiu svetelnosť než iné?

Svetelnosť jednotlivých modelov ďalekohľadov sa líši. Svetelnosť sa mení v závislosti do ceny a veľkosti ďalekohľadu. K dispozícii sú rôzne úrovne svetelnosti podľa toho, akú úroveň požadujete.

 • Výstupná pupila

Svetlý kruh, ktorý je viditeľný pri pozeraní do šošovky okulára zo vzdialenosti približne 25 cm od očí, sa označuje ako výstupná pupila. Jej priemer sa meria v milimetroch a označuje sa ako apertúra pupily. Čím je výstupná pupila väčšia, tým je obraz ďalekohľadu svetlejší. Svetelnosť sa vyjadruje ako druhá mocnina apertúry výstupnej pupily.


Ľudské zrenice dosahujú pri veľkom jase rozmery približne 2 až 3 mm a výstupné pupily ďalekohľadov by mali mať hodnotu približne 3 mm. V noci sa naše zrenice roztiahnu na približne 7 mm, preto ak chcete používať ďalekohľad v noci, je lepšie mať k dispozícii ďalekohľad s veľkými výstupnými pupilami. Nevýhodou takéhoto ďalekohľadu však je to, že zvyčajne býva veľký a ťažký.

 • Dostupná apertúra šošovky objektívu

Priemer šošovky objektívu, cez ktorú preniká svetlo, sa označuje ako dostupná apertúra šošovky objektívu. Ak je zväčšenie rovnaké, potom platí, že čím je dostupná apertúra väčšia, tým svetlejší obraz je možné vidieť cez ďalekohľad. Ide o rovnaký efekt ako v prípade, keď má teleobjektív veľmi veľký priemer objektívu. Medzi týmito troma charakteristikami je nasledujúci vzťah:


apertúra výstupnej pupily = dostupná apertúra šošovky objektívu/zväčšenie.

Ako môžem spoznať rozdiel v kvalite obrazu?

Ideálne ďalekohľady sú tie, pri ktorých zabudnete, že sa pozeráte cez ne. Ak si kúpite model so širokým zorným poľom a kvalita obrazu je vynikajúca (taká, že neexistuje veľký rozdiel v porovnaní s pozeraním voľným okom), čaká na vás veľa hodín šťastného používania. Niektorí ľudia sa nesprávne domnievajú, že keď sa sústredia len na stred šošovky a vonkajšie časti sú rozmazané, je to v poriadku. Sietnica zvyčajne premieta obrazy, ktoré sú bez aberácií, takže ak vidíte rozostrené obrazy, mozog sa ich pokúša ignorovať. Ak sa budete dlhodobo vedome pokúšať odmietať rozmazané obrazy, môže to veľmi unaviť alebo dokonca viesť k pocitom nevoľnosti. Kvalitu obrazu je naozaj ťažké určiť len na základe technických parametrov. Najjednoduchšie a najistejšie je pozrieť sa cez ďalekohľad. Pri nákupe ďalekohľadu berte ohľad na nasledujúce skutočnosti.


 • Vidíte len jeden obraz alebo dva?

Ďalekohľady používajú paralelne dve šošovky. Ak však ich zarovnanie už od výroby alebo v dôsledku nárazov počas prepravy nie je dokonalé, šošovky môžu byť vychýlené. Ak k tomu dôjde, uvidíte dva obrazy. A aj keď si dáte ďalekohľad opraviť, šošovky sa zvyčajne znovu odchýlia už pri jemnom otrase. Takéto ďalekohľady sa neodporúča používať.


 • Je obraz dostatočne ostrý?

Skontrolujte, či sa nápisy na štítoch alebo tenké vetvičky na stromoch zobrazujú krištáľovo čisto. Uistite sa tiež, či nočné svetlá a hviezdy nie sú rozmazané a tvary nie sú skreslené. Niekedy môže byť ťažké určiť, či je obraz jasný, keď sa pozriete len cez jeden ďalekohľad. Skúste sa pozrieť cez viacero ďalekohľadov a potom určiť rozdiel.


 • Zdá sa vám, že sa farby obrazu zlievajú dokopy? A ako je to so zachovaním farieb?

Pri pohľade na biely predmet sa zobrazí dúhový prstenec. Tento jav, ktorý sa označuje ako chromatická aberácia, zvyčajne znižuje kvalitu obrazu a vyskytuje sa v ďalekohľadoch s väčšími apertúrami a vyšším zväčšením. Zmena farieb môže byť spôsobená aj povrchovou úpravou a rozličnosťou šošoviek použitých v ďalekohľade. Nasmerujte ďalekohľad na biely objekt a skontrolujte, do akej miery je biely aj obraz. V záujme zachovania farieb spoločnosť Canon použila šošovku s mimoriadne nízkym rozptylom (15X50 IS AW, 18X50 IS AW, 10x32 IS, 12x32 IS a 14x32 IS) z objektívov série EF, ktoré sú známe využívaním tých najlepších optických technológií. Okrem toho ručíme za svetlý a ostrý obraz aj použitím povrchovej úpravy Super Spectra.


 • Je celý obraz jasný?

Existuje viacero ďalekohľadov so širokým zorným poľom, ktoré spĺňajú požiadavky spotrebiteľov. Existujú však aj prípady, v ktorých sú ďalekohľady „nútené“ využívať širšie zorné pole, čo vedie k poklesu kvality obrazu okolo okrajov šošovky. Ak k tomu dochádza, väčšinou je to spôsobené zakrivením poľa. Nasmerujte ďalekohľad k stene, zaostrite na niečo jednoduché a skontrolujte, či všetko okolo toho vidíte jasne. Ak je zakrivenie poľa veľké, okraje budú rozmazané. Takéto ďalekohľady sa neodporúča nakupovať. Na výrazné zníženie zakrivenia poľa spoločnosť Canon používa šošovky s vyrovnávačom poľa a asférické šošovky. Cez ďalekohľady Canon budete mať pekný obraz v celom zornom poli.


 • Je obraz skreslený?

Pri pohľade cez ďalekohľad sa niekedy môže zdať, že zvislé línie tehál alebo okien na budovách sú zakrivené podľa okrajov šošovky. Toto sa označuje ako skreslenie. Ak je skreslenie príliš veľké, celý objekt sa nielenže zdá byť skreslený, ale pri posunutí ďalekohľadu sa zdá, že objekt plynie a dá sa len ťažko vidieť. Na korekciu skreslenia spoločnosť Canon používa veľmi presné asférické šošovky.

Prečo je séria IS spoločnosti Canon taká jedinečná?

 • Eliminuje „roztrasenie obrazu“, ktoré predstavovalo v ďalekohľadoch vážny problém. Využíva najpokročilejší stabilizátor obrazu.

  Takmer každý, kto použil ďalekohľad na športovom podujatí alebo na koncerte, už zažil, ako sa obraz trasie, a zároveň mal pocit, že ďalekohľad je úplne nanič. Používatelia sa sťažovali najmä na trasenie obrazu. Čím je zväčšenie vyššie, tým viac je obraz roztrasený. Vo všeobecnosti platí, že ďalekohľady s viac ako 10-násobným zväčšením by sa nemali používať dlhodobo. V minulosti sa za najlepšie riešenie považoval statív. Statívy sú však veľké a nedajú sa použiť všade. Aj keby ste na pozorovanie vtákov potrebovali ďalekohľad s viac ako 10-násobným zväčšením, z dôvodu dlhšieho chodenia si budete aj tak priať používať ďalekohľad so 7-násobným alebo 8-násobným zväčšením.


Spoločnosť Canon je prvým výrobcom na svete, ktorý používa aktívny optický stabilizátor obsahu pre modely série IS. Keďže optický systém kompenzuje pohyb a je ovládaný mikroprocesorom, eliminuje roztrasenie rúk. Vďaka tomu nie je potrebné používať statív ani pri viac ako 10-násobnom zväčšení. Môžete ich dokonca používať pri pozeraní z pohybujúcej sa platformy.


 • Široké zorné pole s maximálnou kvalitou obrazu po celej ploche. Využíva dvojitú šošovku s vyrovnávačom poľa.
Kvalita obrazu po okrajoch je pri výbere toho správneho ďalekohľadu mimoriadne dôležitá. Pri dlhšom používaní ďalekohľadu s podradnou kvalitou obrazu sa môže používateľ ľahko unaviť a môže mu dokonca prísť nevoľno. Séria IS využíva prvú dvojitú šošovku s vyrovnávačom poľa na svete. Ide o exkluzívny optický dizajn od spoločnosti Canon s dvomi šošovkami s vyrovnávačom poľa, ktoré sa zvyčajne používajú v ďalekohľadoch najvyššej triedy. Použitím dvoch šošoviek dosiahla spoločnosť Canon široké zorné pole 61° (15x50 IS AW) a 60,3° (18x50 IS AW) s neprekonateľnou ostrosťou.


 • Ľahké a odolné voči vode: skvelé na použitie v exteriéri.
Vták, ktorého ste pozorovali z diaľky, odrazu priletel do vašej blízkosti. Jedným z problémov, s ktorými sa môžete stretnúť, je najmenšia zaostrovacia vzdialenosť. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššie je zväčšenie ďalekohľadu, tým je zaostrovacia vzdialenosť dlhšia. Iste sa vám mnohokrát stalo, že vám nezostala iná možnosť, než vtáka pozorovať iba voľným okom, pretože ste nedokázali včas zaostriť. Pri pozorovaní vtákov okrem toho neustále kráčate a ďalekohľad vláčite so sebou. Preto by ste určite chceli nosiť niečo ľahké.


Model 10x30 IS II od spoločnosti Canon aj napriek stabilizátoru obrazu a štandardnej veľkosti váži iba 600 g. A to nepredstavuje až také veľké bremeno, keďže statív môže vážiť aj niekoľko kilogramov. Modely 15x50 IS AW a 18x50 IS AW majú odolnú konštrukciu, ktorá ich predurčuje na používanie v exteriéri, a to dokonca aj v tom najsilnejšom daždi. Sú navrhnuté na používanie v každom počasí (AW z anglického ALL WEATHER).

Rôzne typy a charakteristiky technológie stabilizácie obrazu

V súčasnosti existujú traja výrobcovia (a spoločnosť Canon patrí medzi nich), ktorí predávajú ďalekohľady s technológiou stabilizácie obrazu.


 • Typ s prizmou Vari-Angle

Dva senzory detegujú vodorovné, resp. zvislé roztrasenie. Dve prizmy typu Vari-Angle v ľavom a pravom teleskope sú ovládané mikroprocesorom, ktorý okamžite upravuje uhol lomu vstupujúceho svetla. Tento systém sa používa v ďalekohľadoch Canon IS.


Výhody: kompaktnosť, nižšia hmotnosť; okamžitá odozva po aktivácii stabilizátora obrazu (systém sa aktivuje ihneď po stlačení tlačidla); stabilný obraz aj pri posúvaní. 

Nevýhody: vyžaduje batérie.


 • Typ systému s posunom optiky šošovky

Tento typ je podobný typu s prizmou Vari-Angle, ibaže optika slúžiaca na korekciu roztrasenia pozostáva z bežných šošoviek a ich pohyb je riadený v rámci závesného systému, ako je to aj v prípade stabilizátora obrazu v objektívoch EF od spoločnosti Canon.


Výhody: lepšia jasnosť a korekcia ďalších extrémnych pohybov, ako je hojdanie lode alebo pohyb v dôsledku pomalého dýchania.


 • Gyroskopický typ

K prizme je pripojený vysokorýchlostným motorom poháňaný gyroskop. Nezáleží na tom, do akej miery je ďalekohľad roztrasený, obraz zostane vždy stabilný. Tento systém sa používa aj v ďalekohľadoch Stabiscope S1240 a S1640 od spoločnosti Fujinon.


Výhody: mimoriadna odolnosť voči intenzívnemu roztraseniu alebo pohybu. Nevýhody: minútové oneskorenie do spustenia motora s výkonom 12 000 otáčok za minútu; zvyčajne vyššia hmotnosť; systém nedokáže rozlíšiť chvenie od posúvania, preto nie je obraz pri posúvaní stabilný; vyžadujú sa batérie.


 • Mechanický typ

Systém s prizmami je prichytený kardanovým závesným systémom, ktorý zabraňuje pohybu priziem bez ohľadu na mieru chvenia. Tento systém využíva model Zeiss 20x60S Professional.


Výhody: nevyžadujú sa batérie, pretože systém je mechanický; okamžitá odozva po aktivácii stabilizátora obrazu (systém sa aktivuje ihneď po stlačení tlačidla).

Nevýhody: zvyčajne vyššia hmotnosť, systém nedokáže rozlíšiť chvenie od posúvania, preto nie je obraz pri posúvaní stabilný.