Quick Menu

Quick Menu je pomocný softvér, ktorý je obsiahnutý v úvodnej inštalácii softvéru a umožňuje jednoducho spúšťať aplikácie a manuály dodané s tlačiarňou, ako aj využívať prístup k informáciám o produktoch online. Inštalácia softvéru Quick Menu nie je povinná, no odporúča sa v záujme maximálneho využitia vašej tlačiarne.

Okrem toho si s nainštalovaným softvérom My Image Garden môžete vychutnávať prezentácie obrázkov cez aplikáciu Image Display na ploche počítača.

Upozornenie: Softvér Solution Menu EX bol nahradený softvérom Quick Menu.

Užitočná používateľská príručka pre softvér Quick Menu je takisto dostupná na prevzatie. 

Možno budete potrebovať aj...

Contact Us

Kontaktujte nás

Obráťte sa na našu podporu prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

Register your product

Canon ID

Zaregistrujte svoj produkt a spravujte svoje konto Canon ID

Locate A Repair Centre

Opraviť

Vyhľadajte servisné stredisko a nájdite ďalšie užitočné informácie o našom postupe opravy