Softvér

PosterArtist Lite

Táto aplikácia je zúženou verziou aplikácie PosterArtist, pričom vo verzii PosterArtist Lite nie sú dostupné nasledujúce funkcie:

 • Automatický návrh
 • Vodiace čiary, mriežka a pravítko
 • Vytváranie kódov QR
 • Variabilná tlač
 • Čiastková funkcia retušovania obrázka
 • Nastavenia ochrany výtvorov (nastavenia obmedzení používania a obmedzení úprav)
 • Korekcia okolitého svetla
 • Kontrola návrhu
 • Pomocník návrhu
 • Rýchla výmena
 • Uloženie a aktualizácia snímok výtvorov
PosterArtist Lite obsahuje menej výtvorov ako softvér PosterArtist

Operačný systém bol detegovaný.

Možno budete potrebovať aj...