Softvér

Asistent pripojenia Wi-Fi

Pomocou tohto softvéru môžete inštalovať, prezerať alebo konfigurovať sieťové nastavenia tlačiarne, ktorá je pripojená cez sieť.

Poznámka: Tento softvér bol v minulosti známy ako Canon IJ Network Tool.

Operačný systém bol detegovaný.

Možno budete potrebovať aj...