Softvér

EOS Utility

Softvér EOS Utility slúži na jednoduchý prenos obrázkov z fotoaparátu EOS do počítača. Môžete preniesť všetky obrázky naraz alebo si vybrať konkrétne obrátky na prenos. Takisto sa jednoducho integruje do softvéru Digital Photo Professional a ImageBrowser EX.

Softvér EOS Utility takisto umožňuje diaľkové ovládanie fotoaparátu z počítača prostredníctvom kábla USB alebo prostredníctvom rozhrania Wi-Fi, ak ho váš fotoaparát podporuje, alebo prostredníctvom samostatného zariadenia na bezdrôtový prenos súborov (okrem modelu EOS M).

Softvér EOS Utility je súčasťou úvodnej inštalácie softvéru pre váš fotoaparát EOS.

Operačný systém bol detegovaný.

Možno budete potrebovať aj...