Ktorý ovládač si mám inštalovať?

Vo väčšine kancelárskych prostredí sa najčastejšie používajú nasledujúce tri jazyky ovládača tlačiarne: PCL, PostScript a UFR II. Pokúsime sa vám vysvetliť rozdiely medzi nimi, aby ste mohli vykonať informované rozhodnutie o tom, ktorý ovládač najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
Product security
 • Printer Control Language (PCL) je jazyk ovládača tlačiarne, ktorý je závislý od zariadenia. To znamená, že niektoré údaje tlače, ako napríklad písma a grafika, sa vytvárajú v tlačiarni namiesto v počítači. Vďaka tomu dokáže počítač rýchlo spracovať tlačové úlohy. Zároveň to však znamená, že výstup sa môže líšiť medzi jednotlivými zariadeniami, pretože môžu úlohy vykonávať odlišne.


  Ovládače PCL sú obvykle podporované viacerými operačnými systémami, vďaka čomu môže tlačiareň pracovať v rôznych prostrediach. Jazyk PCL nie je podporovaný zariadeniami Mac.


  Naše generické ovládače PCL Plus boli vytvorené tak, aby podporovali rôzne zariadenia od spoločnosti Canon, vďaka čomu môžete použiť rovnaký ovládač pre všetky podporované modely tlačiarní zmenou nastavenia portu tlače a konfiguračného profilu.

 • PostScript (PS) je jazyk ovládača tlačiarne bežne používaný v prostredí zariadení Mac. Bol navrhnutý s ohľadom na vysokú kvalitu farebného výstupu. Tú dosahuje efektívnym prekladaním hodnôt RGB (červená-zelená-modrá) počítača na hodnoty CMYK (azúrová-purpurová-žltá-čierna) používané zariadením.


  Na rozdiel od jazyka PCL je jazyk PostScript nezávislý na zariadení. To znamená, že všetko spracovanie údajov tlače sa dokončí v počítači pred odoslaním tlačovej úlohy do tlačiarne. Vo všeobecnosti nie sú tlačové úlohy tak efektívne ako pri použití jazyka PCL, výstup je však konzistentnejší pri použití rôznych tlačiarní, keďže sa údaje spracúvajú rovnako.


  Ovládače PostScript obsahujú sprievodný súbor PPD (popis tlačiarne PostScript) s informáciami o možnostiach a obmedzeniach zariadenia.


  Podobne ako v prípade ovládačov PCL sme vytvorili tiež generické ovládače PS3 Plus, ktoré fungujú s rôznymi zariadeniami od spoločnosti Canon a umožňuje plnú funkčnosť všetkých podporovaných modelov pomocou toho istého ovládača.

 • Jazyk ovládača tlačiarne Ultra Fast Rendering (UFR) II, ktorý rýchlo spracúva tlačové úlohy pomocou kompresie údajov tlače pred ich odoslaním do zariadenia, je vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Canon. Úlohy spracovania údajov sú rozdelené medzi počítačom a tlačiarňou, čo umožňuje rýchlejšiu tlač.


  Rýchle spracovanie dosiahnuté pomocou ovládačov tlačiarne UFR II predstavuje ideálne riešenie tlače kancelárskych súborov a dokumentov. Ovládač UFR II však neponúka farebný výstup v rovnako vysokej kvalite ako ovládač PostScript.


  Rovnako ako v prípade jazykov PCL a PS boli naše generické ovládače Plus UFR II vytvorené tak, aby podporovali rôzne zariadenia od spoločnosti Canon, vďaka čomu môžete použiť rovnaký ovládač pre všetky podporované modely tlačiarní zmenou nastavenia portu tlače a konfiguračného profilu.

Možno budete potrebovať aj...

Prieskum