Kazety radu CL – MSDS

Stiahnuť hárok s bezpečnostnými údajmi o materiáloch (MSDS)

Vyberte nižšie svoju kazetu radu CL, aby ste mohli stiahnuť hárok s bezpečnostnými údajmi o materiáloch (MSDS) pre svoj produkt.


V spoločnosti Canon neustále monitorujeme zmeny v právnych predpisoch o chemických látkach a snažíme sa zlepšiť efektivitu a minimalizovať vplyv na životné prostredie. Ak ste zaznamenali akékoľvek nezrovnalosti medzi obalom produktov a kartami bezpečnostných údajov uvedenými nižšie, neváhajte nás kontaktovať na našej e-mailovej adrese: sustainability@canon-europe.com