ICC Profiles for Canon Pro printers

Profily ICC pre profesionálne tlačiarne Canon

Rozšírte sortiment papierov podporovaných vašou profesionálnou fotografickou tlačiarňou Canon nainštalovaním doplnkových profilov ICC. Tieto nastavenia tlačiarne zabezpečujú podporu pre množstvo obľúbených fotografických papierov testovaných a schválených spoločnosťou Canon a umožňujú dosahovať presnú farebnú zhodu medzi zobrazením na displeji a výtlačkom na papieri.

Profily ICC

Nainštalujte si ďalšie profily ICC a rozšírite si paletu papierov podporovaných vašou profesionálnou fototlačiarňou Canon – ideálne pre používateľov požadujúcich profesionálne spracovanie.

Inštalácia profilov ICC

Profily ICC pre papiere Canon a niektoré papiere iných výrobcov sa inštalujú spoločne s ovládačom tlačiarne. Ak chcete nainštalovať doplnkové profily pre ďalšie obľúbené fotografické papiere testované a schválené spoločnosťou Canon a určité staršie modely, prevezmite si balík profilov ICC pre vašu tlačiareň na jednom z nižšie uvedených prepojení:

Pokyny na inštaláciu

Profily nainštalujte podľa pokynov pre váš operačný systém:

Windows: Pravým tlačidlom kliknite na prevzatý profil ICC a v ponuke vyberte možnosť [Install Profile/Inštalovať profil].

Mac: Profily ICC skopírujte do priečinka [Profiles/Profily], ktorý sa nachádza pod položkami Vyhľadávač/Prejsť/Počítač/Pevný disk/Knižnica/ColorSync.

Tlač s profilmi ICC

Po nainštalovaní možno vybrať ďalšie profily ICC v nastaveniach ovládača tlačiarne alebo iných profesionálnych aplikáciách na prácu s fotografiami, ako je napr. aplikácia Adobe Photoshop a Lightroom.

Na dosiahnutie profesionálnej kvality výtlačkov fotografií môžete použiť špeciálne doplnky Canon pre softvér Print Studio Pro a Professional Print & Layout, ktoré možno hladko integrovať do aplikácie Adobe Photoshop a Lightroom, ako aj Canon Digital Photo Professional.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Typ média

V časti [Media Type/Typ média] vyberte pre fotografické papiere značky Canon názov papiera alebo v prípade ostatných papierov vyberte typ papiera (napr. [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier], [Other Fine Art Paper/Iný umelecký papier] alebo [Canvas/Plátno]). Správne nastavenie typu média pre jednotlivé schválené papiere je uvedené v tabuľke podporovaných papierov pre vašu tlačiareň aj v príručke priloženej k balíku profilov ICC.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Správa farieb

Výber správneho profilu ICC
1. Položku [Colour Mode/Farebný režim] nastavte na možnosť [Use ICC Profile/Použiť profil ICC]
2. Položku [Printer Profile/Profil tlačiarne] nastavte pre papiere Canon na možnosť [Auto/Automaticky], prípadne vyberte nainštalovaný profil ICC v zozname, ktorý zodpovedá zvolenému papieru.
3. Vyberte preferovanú možnosť pre [Rendering Intent/Účel vykresľovania]. V záujme dosiahnutia čo najvyššej zhody medzi zobrazením na displeji a výtlačkom na papieri sa odporúča zvoliť možnosť [Perceptual/Percepčné].

Zdroje papiera

V závislosti od typu, hmotnosti a hrúbky papiera by sa mal papier vkladať do automatického zadného zásobníka alebo manuálneho podávača. Správne nastavenia nájdete v tabuľke podporovaných papierov pre vašu tlačiareň, ako aj v príručke, ktorá je súčasťou balíka profilov ICC.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Horný/zadný zásobník

Automatický zadný zásobník navrhnutý pre lesklé, ligotavé a matné papiere s rozmermi od 10 x 15 cm do formátu A2* sa nachádza v hornej časti tlačiarne a dokáže pojať 20 listov papiera naraz.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Manuálny podávač

Manuálny podávač navrhnutý pre hrubšie a ťažšie papiere, ako aj 17 palcov široké médiá*, sa nachádza na zadnej strane tlačiarne a dokáže pojať jeden list papiera alebo plátna naraz.

*PRO-1000 podporuje iba papiere formátu A2/17“

Fotografické papiere PRO-1000

Canson Infinity

Názov papiera Profil ICC Typ média Odporúčaná marža
CANSON INFINITY PHOTOART HD Canvas 400 g/m2 Canon PRO-1000/500 pre Canson Infinity PhotoArt HD Canvas 400 [Canvas/Plátno] -
PRO-1000_500_CansonInfinity Manuálny podávač
PhotoArtHDCanvas400
CANSON INFINITY Montval AQUARELLE 310 g/m2 Canon PRO-1000/500 pre Canson Infinity Montval Aquarelle 310 Veľmi ťažký umelecký papier -
PRO-1000_500_CansonInfinity Manuálny podávač
MontvalAquarelle310
CANSON INFINITY PLATINE FIBRE RAG 310 g/m2 Canon PRO-1000/500 pre Canson Infinity Platine Fibre Rag 310 Ťažký fotopapier 25 mm
PRO-1000_500_CansonInfinity Manuálny podávač
PlatineFibreRag310
CANSON INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 g/m2 Canon PRO-1000/500 pre Canson Infinity Baryta Photographique 310 Ťažký fotopapier 25 mm
PRO-1000_500_CansonInfinity Manuálny podávač
BarytaPhotographique310

Hahnemuhle

Názov papiera Profil ICC Typ média Odporúčaná marža
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m2 Canon PRO-1000/500 pre Hahnemuhle Museum Etching 350 umelecký papier s najvyššou hustotou. -
PRO-1000_500_Hahnemuhle Manuálny podávač
MuseumEtching350
Hahnemuhle German Etching 310 g/m2 Canon PRO-1000/500 pre Hahnemuhle German Etching 310 umelecký papier s najvyššou hustotou. 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Manuálny podávač
GermanEtching310
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m2 Canon PRO-1000/500 pre Hahnemuhle Photo Rag 308 umelecký papier s najvyššou hustotou. 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Manuálny podávač
PhotoRag308
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 g/m2 Canon PRO-1000/500 pre Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 umelecký papier s najvyššou hustotou. 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Manuálny podávač
PhotoRagUltraSmooth305
Hahnemuhle FineArt Pearl 285 g/m2 Canon PRO-1000/500 pre Hahnemuhle FineArt Pearl 285 Ťažký fotopapier 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Manuálny podávač
FineArtPearl285
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2 Canon PRO-1000/500 pre Hahnemuhle FineArt Baryta 325 Ťažký fotopapier -
PRO-1000_500_Hahnemuhle Manuálny podávač
FineArtBaryta325
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2 Canon PRO-1000/500 pre Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 umelecký papier s najvyššou hustotou. -
PRO-1000_500_Hahnemuhle Manuálny podávač
PhotoRagBrightWhite310
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2 Canon PRO-1000/500 pre Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 Ťažký fotopapier -
PRO-1000_500_Hahnemuhle Manuálny podávač
PhotoRagBaryta315

Moab

Názov papiera Profil ICC Typ média Odporúčaná marža
MOAB entrada RAG NATURAL 300 Canon PRO-1000/500 pre Moab Entrada Rag Natural 300 umelecký papier s najvyššou hustotou. 25 mm
PRO-1000_500_MoabEntradaRag Manuálny podávač
Natural300
MOAB lasal EXHIBITION LUSTER 300 Canon PRO-1000/500 pre Moab Lasal Exhibition Luster 300 Ľahký fotopapier -
PRO-1000_500_MoabLasal Zadný zásobník
ExhibitionLuster300

Gekko

Názov papiera Profil ICC Typ média Odporúčaná marža
GEKKO Blue Label Canon PRO-1000/500 pre Pictorico Blue Label 285 Ľahký fotopapier -
PRO-1000_500_Pictorico Zadný zásobník
BlueLabel285

Magiclee

Názov papiera Profil ICC Typ média Odporúčaná marža
Magiclee Silver Rag 300 g/m2 Canon PRO-1000/500 pre Magiclee Silver Rag 300 Ťažký fotopapier 25 mm
PRO-1000_500_Magiclee Manuálny podávač
SilverRag300

Fotografický papier PRO-100/PRO-100S

Nižšie uvedené tabuľky obsahujú zoznam obľúbených fotografických papierov, ktoré boli testované a schválené na používanie v tlačiarňach Canon, ako aj typ média a nastavenia zásobníka na papier. Profily ICC pre tieto papiere sú obsiahnuté v balíkoch na prevzatie.


Canson Infinity

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m2 Canon PRO-100 pre Canson Infinity BFK RIVES 310 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m2 Canon PRO-100 pre Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m2 Canon PRO-100 pre Canson Infinity Edition Etching Rag 310 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m2 Canon PRO-100 pre Canson Infinity Rag Photographique 210 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m2 Canon PRO-100 pre Canson Infinity Baryta Photographique 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m2 Canon PRO-100 pre Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m2 Canon PRO-100 pre Canson PhotoArt HD Canvas 400 [Canvas/Plátno] Manuálny podávač

Hahnemuhle

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Hahnemuhle FineArt Pearl 285 g/m2 Canon PRO-100 pre Hahnemuhle FineArt Pearl 285 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2 Canon PRO-100 pre Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2 Canon PRO-100 pre Hahnemuhle FineArt Baryta 325 [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Manuálny podávač
Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320 g/m2 Canon PRO-100 pre Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2 Canon PRO-100 pre Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m2 Canon PRO-100 pre Hahnemuhle Baryta FB 350 [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Manuálny podávač
Hahnemuhle Leonardo Canvas 390 g/m2 Canon PRO-100 pre Hahnemuhle Leonardo Canvas 390 [Canvas/Plátno] Manuálny podávač
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m2 Canon PRO-100 pre Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 [Canvas/Plátno] Manuálny podávač

ILFORD GALERIE

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m2 Canon PRO-100 pre ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m2 Canon PRO-100 pre ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m2 Canon PRO-100 pre ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m2 Canon PRO-100 pre ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m2 Canon PRO-100 pre ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m2 Canon PRO-100 pre ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m2 Canon PRO-100 pre ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m2 Canon PRO-100 pre ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m2 Canon PRO-100 pre ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník

Museo

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Museo Silver Rag 300 g/m2 Canon PRO-100 pre Museo Silver Rag 300 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Museo MAX 250 g/m2 Canon PRO-100 pre Museo MAX 250 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač

PICTRAN

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
PICTRAN BARYTA Canon PRO-100 pre PICTRAN BARYTA [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
PICTRAN KYOKUSHI Canon PRO-100 pre PICTRAN KYOKUSHI [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač

Pictorico

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Pictorico ART Kenaf Paper (132) Canon PRO-100 pre Pictorico ART Kenaf Paper 132 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Zadný zásobník
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Canon PRO-100 pre Pictorico Pro Hi-Gloss White Film [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Canon PRO-100 pre Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Canon PRO-100 pre Pictorico PRO Photo Canvas Heavy Weight [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Zadný zásobník
Pictorico PRO Photo Canvas Canon PRO-100 pre Pictorico PRO Photo Canvas [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Zadný zásobník
Pictorico GEKKO Blue Canon PRO-100 pre Pictorico GEKKO Blue [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Zadný zásobník

Moab

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Moab Entrada Rag Natural 300 Canon PRO-100 pre Moab Entrada Rag Natural 300 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Moab Entrada Rag Natural 190 Canon PRO-100 pre Moab Entrada Rag Natural 190 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Zadný zásobník
Moab Entrada Rag Bright 300 Canon PRO-100 pre Moab Entrada Rag Bright 300 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Moab Entrada Rag Bright 190 Canon PRO-100 pre Moab Entrada Rag Bright 190 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Zadný zásobník
Moab Lasal Photo Gloss 270 Canon PRO-100 pre Moab Lasal Photo Gloss 270 [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Manuálny podávač
Moab Colorado Fiber Satine 245 Canon PRO-100 pre Moab Colorado Fiber Satine 245 [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Manuálny podávač
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Canon PRO-100 pre Moab Colorado Fiber Gloss 245 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Canon PRO-100 pre Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 [Canvas/Plátno] Manuálny podávač

Brilliant

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Brilliant Supreme Lustre Canon PRO-100 pre Brilliant Supreme Lustre [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Inkpress

Názov papiera

Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Inkpress Luster Canon PRO-100 pre Inkpress Luster [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Manuálny podávač

Fotografické papiere PRO-10/PRO-10S

Canson Infinity

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Canson Infinity BFK RIVES 310 g/m2 Canon PRO-10 pre Canson Infinity BFK RIVES 310 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 g/m2 Canon PRO-10 pre Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson Infinity Edition Etching Rag 310 g/m2 Canon PRO-10 pre Canson Infinity Edition Etching Rag 310 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson Infinity Rag Photographique 210 g/m2 Canon PRO-10 pre Canson Infinity Rag Photographique 210 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson Infinity Baryta Photographique 310 g/m2 Canon PRO-10 pre Canson Infinity Baryta Photographique 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 g/m2 Canon PRO-10 pre Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m2 Canon PRO-10 pre Canson PhotoArt HD Canvas 400 [Canvas/Plátno] Manuálny podávač

Hahnemuhle

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2 Canon PRO-10 pre Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m2 Canon PRO-10 pre Hahnemuhle Photo Rag 308 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m2 Canon PRO-10 pre Hahnemuhle Museum Etching 350 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Hahnemuhle German Etching 310 g/m2 Canon PRO-10 pre Hahnemuhle German Etching 310 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2 Canon PRO-10 pre Hahnemuhle FineArt Baryta 325 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2 Canon PRO-10 pre Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m2 Canon PRO-10 pre Hahnemuhle Baryta FB 350 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m2 Canon PRO-10 pre Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 [Canvas/Plátno] Manuálny podávač
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m2 Canon PRO-10 pre Hahnemuhle Monet Canvas 410 [Canvas/Plátno] Manuálny podávač

ILFORD GALERIE

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m2 Canon PRO-10 pre ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m2 Canon PRO-10 pre ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m2 Canon PRO-10 pre ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 g/m2 Canon PRO-10 pre ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 g/m2 Canon PRO-10 pre ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 g/m2 Canon PRO-10 pre ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 g/m2 Canon PRO-10 pre ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 g/m2 Canon PRO-10 pre ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 g/m2 Canon PRO-10 pre ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník

Museo

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Museo Silver Rag 300 g/m2 Canon PRO-10 pre Museo Silver Rag 300 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Museo MAX 250 g/m2 Canon PRO-10 pre Museo MAX 250 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
PICTRAN
Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
PICTRAN BARYTA Canon PRO-10 pre PICTRAN BARYTA [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
PICTRAN KYOKUSHI Canon PRO-10 pre PICTRAN KYOKUSHI [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač

Pictorico Pro

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Canon PRO-10 pre Pictorico Pro Hi-Gloss White Film [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Canon PRO-10 pre Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Canon PRO-10 pre Pictorico PRO Photo Canvas Heavy Weight [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Zadný zásobník
Pictorico PRO Photo Canvas Canon PRO-10 pre Pictorico PRO Photo Canvas [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Zadný zásobník
Pictorico GEKKO Blue Canon PRO-10 pre Pictorico GEKKO Blue [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Zadný zásobník

Moab

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Moab Entrada Rag Natural 300 Canon PRO-10 pre Moab Entrada Rag Natural 300 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Moab Entrada Rag Natural 190 Canon PRO-10 pre Moab Entrada Rag Natural 190 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Zadný zásobník
Moab Entrada Rag Bright 300 Canon PRO-10 pre Moab Entrada Rag Bright 300 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Moab Entrada Rag Bright 190 Canon PRO-10 pre Moab Entrada Rag Bright 190 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Zadný zásobník
Moab Lasal Photo Gloss 270 Canon PRO-10 pre Moab Lasal Photo Gloss 270 [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Manuálny podávač
Moab Colorado Fiber Satine 245 Canon PRO-10 pre Moab Colorado Fiber Satine 245 [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Manuálny podávač
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Canon PRO-10 pre Moab Colorado Fiber Gloss 245 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Canon PRO-10 pre Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 [Canvas/Plátno] Manuálny podávač

Brilliant

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Brilliant Supreme Lustre Canon PRO-10 pre Brilliant Supreme Lustre [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač

Inkpress

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Inkpress Luster Canon PRO-10 pre Inkpress Luster [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Manuálny podávač

Innova

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Innova Smooth Cotton High White 100 % Cotton 315 g/m2 Canon PRO-10 pre Innova Smooth Cotton High White 315 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač

Fotografické papiere PRO-1

Nižšie uvedené tabuľky obsahujú zoznam obľúbených fotografických papierov, ktoré boli testované a schválené na používanie v tlačiarňach Canon, ako aj typ média a nastavenia zásobníka na papier. Profily ICC pre tieto papiere sú obsiahnuté v balíkoch na prevzatie.


Canson INFINITY

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Canson INFINITY BFK RIVES 310 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Canson INFINITY BFK RIVES 310 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson INFINITY ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Canson ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson INFINITY EDITION ETCHING RAG 310 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Canson EDITION ETCHING RAG 310 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson INFINITY RAG PHOTOGRAPHIQUE 210 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Canson RAG PHOTOGRAPHIQUE 210 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson INFINITY Montval AQUARELLE 310 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Canson Montval AQUARELLE 310 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Canson BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Canson INFINITY ARCHES AQUARELLE RAG 240 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Canson ARCHES AQUARELLE RAG 240 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Canson PhotoArt HD Canvas 400 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Canson PhotoArt HD Canvas 400 [Canvas/Plátno] Manuálny podávač

Hahnemuhle

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Hahnemuhle William Turner 310 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Hahnemuhle William Turner 310 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Hahnemuhle William Turner 190 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Hahnemuhle William Turner 190 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Zadný zásobník
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Hahnemuhle Photo Rag 308 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Hahnemuhle Museum Etching 350 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Hahnemuhle Museum Etching 350 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Hahnemuhle German Etching 310 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Hahnemuhle German Etching 310 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Hahnemuhle FineArt Baryta 325 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Hahnemuhle FineArt Baryta 325 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Hahnemuhle Baryta FB 350 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Hahnemuhle Baryta FB 350 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Hahnemuhle Daguerre Canvas 400 [Canvas/Plátno] Manuálny podávač
Hahnemuhle Monet Canvas 410 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Hahnemuhle Monet Canvas 410 [Canvas/Plátno] Manuálny podávač

ILFORD GALERIE

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre ILFORD GALERIE SMOOTH PEARL 290 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre ILFORD GALERIE SMOOTH GLOSS 290 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre ILFORD GALERIE GOLD FIBRE SILK 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 310 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre ILFORD GALERIE SMOOTH PEARL 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 310 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre ILFORD GALERIE SMOOTH GLOSS 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH HIGH GLOSS 215 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre ILFORD GALERIE SMOOTH HIGH GLOSS 215 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 290 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre ILFORD GALERIE SMOOTH PEARL 290 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 290 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre ILFORD GALERIE SMOOTH GLOSS 290 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
ILFORD GALERIE Prestige GOLD FIBRE SILK 310 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre ILFORD GALERIE GOLD FIBRE SILK 310 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník

MUSEO

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
MUSEO Silver Rag 300 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre MUSEO Silver Rag 300 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač

PICTRAN

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
PICTRAN BARYTA Nový Canon PRO-1 v1-1 pre PICTRAN BARYTA [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
PICTRAN KYOKUSHI Nový Canon PRO-1 v1-1 pre PICTRAN KYOKUSHI [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač

Pictorico

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník
Pictorico PRO Photo Canvas Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Pictorico PRO Photo Canvas [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Zadný zásobník

MOAB

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Somerset Enhanced Textured 225 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Somerset Enhanced Textured 225 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
MOAB Entrada Rag Natural 300 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre MOAB Entrada Rag Natural 300 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
MOAB Entrada Rag Bright 300 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre MOAB Entrada Rag Bright 300 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač
MOAB Lasal Photo Gloss 270 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre MOAB Lasal Photo Gloss 270 [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Manuálny podávač
MOAB Colorado Fiber Satine 245 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre MOAB Colorado Fiber Satine 245 [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Manuálny podávač
MOAB Colorado Fiber Gloss 245 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre MOAB Colorado Fiber Gloss 245 [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač
MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350 [Canvas/Plátno] Manuálny podávač

Brilliant

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate [Other Glossy Paper (Wide Margins)/Iný lesklý papier (široké okraje)] Manuálny podávač

Inkpress

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
Inkpress Luster Nový Canon PRO-1 v1-1 pre Inkpress Luster [Other Glossy Paper/Iný lesklý papier] Manuálny podávač

INNOVA

Názov papiera Profil ICC Typ média Zdroj papiera
INNOVA Smooth Cotton High White 315 g/m2 Nový Canon PRO-1 v1-1 pre INNOVA Smooth Cotton High White 315 [Other Fine Art Paper 1/Iný umelecký papier 1] Manuálny podávač

Print Studio Pro

Doplnok Print Studio Pro od spoločnosti Canon poskytuje dokonalé prepojenie pracovného toku medzi obrazovým materiálom a hotovým vytlačeným produktom. Tento jedinečný softvér je kompatibilný so zariadeniami série PIXMA PRO a imagePROGRAF PRO, navrhnutý špeciálne pre profesionálne tlačiarne Canon a umožňuje vám s ľahkosťou dosiahnuť fotografické výtlačky v odbornej kvalite.

Ďalšie informácie

Image

Professional Print & Layout

Zachovajte tónovanie, ostrosť a vernú reprodukciu farieb pomocou tohto profesionálneho softvéru. Vďaka zabudovanej technológii DPRAW na tlač v skutočne vysokom rozlíšení a funkcii tlače HDR môžete vytvárať fotografie s rozlíšením ideálnym na výstavy či predaj.

Ďalšie informácie

Image

V ponuke spolu so sortimentom pre profesionálov

Zachovajte vysokú kvalitu a dodajte svojim výtlačkom profesionálny vzhľad a trvácnosť vďaka originálnym atramentom Canon a nášmu sortimentu profesionálneho fotopapiera Canon.

Podpora pre profesionálne tlačiarne Canon

Odpovedzte na päť otázok pre zobrazenie krátkeho zoznamu odporúčaných fotoaparátov vhodných pre vás.

Ďalšie informácie

Tiež by vás mohlo zaujímať...