Tlačiarne pre domácnosť

Canon PIXMA iP8750

Technické parametre

Technické parametre

 • Notification Image

  Stačí vymeniť spotrebovaný zásobník

 • Notification Image

  Výtlačky až do formátu A3+ (329 x 483 mm)

 • Notification Image

  Bezdrôtové používanie a zdieľanie

 • Notification Image

  Aplikácia Canon PRINT

 • Notification Image

  Pripravená na používanie s počítačom typu tablet a inteligentným telefónom

 • Notification Image

  Voliteľné atramenty s vysokou výťažnosťou

 • Notification Image

  Kvalitné dlhotrvajúce fotografie

 • Notification Image

  Priama potlač diskov

Podrobné informácie o technických parametroch

Technické údaje tlačiarne

Kazety a výťažnosti

Podporované typy papiera

Možnosti pripojenia

Softvér

Fyzické vlastnosti

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

Rýchlosť tlače sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, zložitosti dokumentu, režimu tlače, pokrytia strany, typu použitého papiera atď.

Výťažnosť atramentu môže kolísať v závislosti od tlačeného textu/fotografií, použitých softvérových aplikácií, režimu tlače a typu použitého papiera. Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.canon-europe.com/ink/yield

Všetky značky a názvy produktov predstavujú ochranné známky príslušných spoločností.

¹ Kvapky atramentu sa dajú umiestniť s minimálnym odstupom 1/9 600 palca.

¹ Rýchlosť tlače dokumentu na obyč. papier sa meria na základe priemeru ESAT v teste kanc. kategórie normy ISO/IEC 24734.

¹ Rýchlosť tlače dokumentu na obyč. papier sa meria na základe priemeru ESAT v teste kanc. kategórie normy ISO/IEC 24734.

¹ Rýchlosť tlače fotografií je založená na predvolenom nastavení ovládača pomocou normy ISO/JIS-SCID N2 na lesklom fotografickom papieri Plus II a do úvahy neberie čas spracovania údajov v hostiteľskom počítači. A3+ s okrajmi: obrázok 11 x 14" (28 x 35 cm) na papieri formátu A3+.

¹ Frekvenčné pásmo Wi-Fi: 2,4GHz, zabezpečenie Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, správcovské heslo.

¹ Aplikácia Canon PRINT je bezplatnou aplikáciou spoločnosti Canon pre smartfóny a tablety. Nie je dostupné v niektorých krajinách alebo regiónoch.

¹ Pri tlači vzoru ISO/JIS-SCID N2 na obyčajný papier veľkosti A3 s použitím predvolených nastavení.

Pri tlači vzoru ISO/JIS-SCID N2 na lesklý fotografický papier plus II veľkosti 10 x 15 cm pri predvolených nastaveniach.