PR Contacts

Canon UK – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:


E-mail: canonpressoffice@cuk.canon.co.uk

Telefón: 01737 220 000, uveďte, že si želáte hovoriť s členom tímu pre styk s verejnosťou