PR Contacts

Canon Switzerland – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Alex Hirzel

Telefón: +41 (0)76 313 39 09

E-mail: presse@canon.ch


Vzťahy s verejnosťou v oblasti B2B

Kontakt: Alex Hirzel

Telefón: +41 (0)76 313 39 09

E-mail: presse@canon.ch


Vzťahy s verejnosťou v oblasti B2C

Kontakt: Fabienne Braunschweiler

Telefón: +41 (0)76 333 04 04

E-mail: presse@canon.ch