PR Contacts

Canon Switzerland – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Corporate PR

Kontakt: Lucien Descombes

Telefón: +41 (0)44 835 62 78

E-mail: Lucien.Descombes@canon.ch


B2B PR

Kontakt: Lucien Descombes

Telefón: +41 (0)44 835 62 78

E-mail: Lucien.Descombes@canon.ch


B2C PR

Kontakt: Lucien Descombes

Telefón: +41 (0)44 835 62 78

E-mail: Lucien.Descombes@canon.ch