PR Contacts

Canon Spain – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Elena Martel

Telefón: +34 915 384 563

E-mail: e_martel@canon.es


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre podnikové riešenia

Kontakt: Elena Martel

Telefón: +34 915 384 563

E-mail: e_martel@canon.es


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre spotrebiteľov

Kontakt: Magadalena Moya

Telefón: +34 915 384 626

E-mail: M_moya@canon.es