PR Contacts

Canon South Africa – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti, podnikové riešenia a spotrebiteľov

Kontakt: Kathryn Whittall

Telefón: + 27 11 2654 928

E-mail: Kathryn.Whittall@Canon.co.za