PR Contacts

Canon Romania – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Dana Pelin

Telefón: 0040.21.300.54.03

E-mail: dana.pelin@canon.ro


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre podnikové riešenia

Kontakt: Dana Pelin

Telefón: 0040.21.300.54.03

E-mail: dana.pelin@canon.ro


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre spotrebiteľov

Kontakt: Dana Pelin

Telefón: 0040.21.300.54.03

E-mail: dana.pelin@canon.ro