PR Contacts

Canon Hungary – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Tamas Horvath

Telefón: +36 1237 59 40

E-mail: Tamas.Horvath@canon.hu


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre podnikové riešenia

Kontakt: Tamas Horvath

Telefón: +36 1237 59 40

E-mail: Tamas.Horvath@canon.hu


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre spotrebiteľov

Kontakt: Krisztina Molnar

Telefón: +36 (1) 237 5942

E-mail: krisztina.molnar@canon.hu