PR Contacts

Canon Greece – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Drossos Drossos Canon Greece

Telefón: +30 210 7454 651

E-mail: Drossos.Drossos@canon.gr


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre podnikové riešenia

Kontakt: Drossos Drossos Canon Greece

Telefón: +30 210 7454 651

E-mail: Drossos.Drossos@canon.gr


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre spotrebiteľov

Kontakt: Drossos Drossos Canon Greece

Telefón: +30 210 7454 651

E-mail: Drossos.Drossos@canon.gr