PR Contacts

Canon France – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Cecile Fayet

Telefón: +33 141 997 754

E-mail: cecile_fayet@cf.canon.fr


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre podnikové riešenia

Kontakt: Marie-José Denis

Telefón: +33 (0)1 41 99 75 66

E-mail: mariejo_denis@cf.canon.fr


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre spotrebiteľov

Kontakt: Pascal Briard

Telefón: +33 (0)1 41 30 15 26

E-mail: pascal_briard@cci.canon.fr