PR Contacts

Canon Finland – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Teija Tamminen-Saremaa

Telefón: +358 (0)10 544 4609

E-mail: teija.tamminen-sareema@canon.fi


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre podnikové riešenia

Kontakt: Irma Majander

Telefón: +358 (0) 10 544 4548

E-mail: irma.majander@canon.fi


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre spotrebiteľov

Kontakt: Valpuri Mäkinen

Telefón: +358 (0) 10 544 4639

E-mail: valpuri.makinen@canon.fi