PR Contacts

Canon Belgium – kontakty pre styk s verejnosťou

S otázkami týkajúcimi sa médií vám pomôže:

Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre otázky spoločnosti

Kontakt: Filip Vandenbempt

Telefón: +32 2 7220 519

E-mail: f.vandenbempt@canon.be


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre podnikové riešenia

Kontakt: Steve Haentjens

Telefón: +32 2 7220 519

E-mail: steve.haentjens@canon.be


Kontaktná osoba pre styk s verejnosťou pre spotrebiteľov

Kontakt: Sacha Thonon

Telefón: +32 2 722 06 77

E-mail: sacha.thonon@canon.be