Úplné zmluvné podmienky akcie „Zvažte to!“

1. PRODUKTY ZAPOJENÉ DO AKCIE, DOBA TRVANIA AKCIE, ÚČASTNÍCI

1.1. Táto propagačná akcia je určená výhradne pre koncových spotrebiteľov a vzťahuje sa jedine na uvedené produkty zakúpené v Slovenskej republike u maloobchodného predajcu uvedeného v prehľade na týchto webových stránkach.
Podmienkou akcie je zakúpenie vybraného RF objektívu v období od 15. 3. 2023 do 30. 4. 2023 vrátane. Zoznam RF objektívov, ktoré je možné do tejto propagačnej akcie zahrnúť, je nasledovný: 

Canon RF 5,2mm F2,8L DUAL FISHEYE
Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STM
Canon RF 35mm F1.8 Macro IS STM
Canon RF 50mm F1.2L USM
Canon RF 50mm F1,8 STM
Canon RF 85mm F1.2L USM
Canon RF 85mm F1.2L USM DS
Canon RF 85mm F2 MACRO IS STM
Canon RF 100mm F2,8L MACRO IS USM
Canon RF 600mm F11 IS STM
Canon RF 800mm F11 IS STM
Canon RF 14-35mm F4L IS USM 
Canon RF 15-35mm f2.8L IS USM
Canon RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM
Canon RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM
Canon RF 24-105mm F4L IS USM
Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM
Canon RF 28-70mm F2L USM
Canon RF 24-105mm F4-7.1
Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM
Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM
Canon RF 70-200mm F4L IS USM
Canon RF 100-500mm F4,5-7,1L IS USM
Canon RF 100-400mm F5,6-8 IS USM
Canon RF 16mm F2,8 STM
Canon RF 135mm F1.8 L IS USM

1.2. Všetci účastníci tejto propagačnej akcie musia byť starší ako 18 rokov a musia mať trvalé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo Švajčiarsku.
1.3. Podmienkou účasti je zakúpenie vybraného produktu u vybraných predajcov a to jedine v Slovenskej republike. Akcia sa nevzťahuje na produkty zakúpené vo veľkoobchodoch, u distribútorov a iných predajcov, než uvedených na www.canon.sk/get-heavy.
1.4.Všetky produkty akcie musia byť nové a originálne produkty Canon. Podmienky tejto akcie nesplňujú produkty zakúpené z druhej ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, ktoré sú falšované alebo akokoľvek porušujú práva na duševné vlastníctvo spoločnosti skupiny Canon. Produkty akcie vrátené (bez omeškania) predajcovi nebudú platné pre danú akciu a účastníci, ktorí si tieto produkty budú nárokovať, porušia pravidlá akcie. Ak sa spoločnosť Canon dozvie o takomto zneužití, môže proti prípadným účastníkom podniknúť právne kroky. Všetky produkty akcie musia byť dodané a distribuované spoločnosťou Canon Europa N.V. alebo spoločnosťami skupiny Canon so sídlom v EHP, Švajčiarsku alebo Lichtenštajnsku.
1.5. Vylúčenie špecifických predajcov: Všetky produkty zakúpené cez Ebay, bez ohľadu na to, či sú predávané ako nové či použité, sú z tejto akcie vylúčené. Všetky produkty zakúpené od nezávislých predajcov na Amazon.com (rovnako tak priamo od spoločnosti Amazon), bez ohľadu na to, či vlastné dodanie realizuje Amazon či iný subjekt, sú z tejto akcie vylúčené.

2. AKO SA ZAPOJIŤ DO PROMOAKCIE

2.1. Koncový spotrebiteľ musí zakúpiť vybraný RF objektív u vybraného partnera a zároveň poskytnúť aspoň jeden či viac použitých objektívov, ktoré zostávajú v majetku spoločnosti Canon Slovakia s.r.o., a to v priebehu propagačného obdobia. Objektívy musia byť v použiteľnom stave, to znamená, že musia fungovať po nasadení na telo fotoaparátu.
2.2. Koncový spotrebiteľ sa môže zapojiť do promo akcie aj spôsobom, kedy najprv odošle poštou (Slovenská pošta) alebo kuriérskou službou na adresu vybraného partnera spoločnosti Canon Slovakia s.r.o. jeden či viac použitých objektívov, ktoré následne zostávajú v majetku spoločnosti Canon Slovakia s.r.o. a to v priebehu propagačného obdobia. Objektívy musia byť v použiteľnom stave, to znamená, že musia fungovať po nasadení na telo fotoaparátu. Odoslaním balíka s objektívom / objektívmi koncový spotrebiteľ automaticky súhlasí, že váženie použitého objektívu prebehne u vybraného partnerského predajcu a automaticky súhlasí s váhou, ktorú partnerský predajca zistí. Následne bude partnerským predajcom vystavený a doručený kupón na e-mailovú adresu koncového spotrebiteľa. Platnosť takéhoto kupónu bude 30 dní odo dňa vystavenia kupónu a bude sa dať uplatniť v e-shope partnerského predajcu, ktorý takýto kupón vystavil.
2.3. Na každý vybraný RF objektív môže byť uplatnený iba 1 nárok na zľavu. Zľavy nie je možné sčítať.
2.4. Túto propagačnú akciu nie je možné kombinovať so žiadnou inou lokálnou propagačnou akciou.
2.5. Akcia platí do vypredania zásob propagovaných produktov. Canon nezodpovedá za to, ak maloobchodní predajcovia nebudú schopní uspokojiť objednávky Propagovaných produktov v rámci Propagačného obdobia.

3. VÝŠKA ZĽAVY

3.1. Výška zľavy odpovedá výške váhy odovzdávaného objektívu a to týmto kľúčom:

Váha odovzdávaného objektívu

Výška zľavy

0-650 g

15%

651- 1 499 g

20%

1 500 g+

25%

4. PROMOTÉR

4.1. Organizátorom akcie je Canon Slovakia s.r.o.

5. ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

5.1. V maximálnom možnom rozsahu podľa zákona nenesie spoločnosť Canon zodpovednosť za žiadne priame či nepriame straty, škody či zranenie akejkoľvek povahy, ktoré účastník utrpí v súvislosti so svojou účasťou v tejto akcii.
5.2. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť, upraviť alebo zmeniť túto akciu bez toho, aby pre ňu z toho vyplývali akékoľvek záväzky.
5.3. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo preveriť akýkoľvek nárok ohľadne súladu s týmito podmienkami a vyžiadať si dodatočné informácie a dokumenty. Spoločnosť Canon si vyhradzuje právo vyradiť akýkoľvek nárok či Účastníka z akcie, pokiaľ nadobudne oprávnené podozrenie, že došlo k akémukoľvek pokusu o zneužitie akcie. Všetky rozhodnutia spoločnosti Canon ohľadne tejto akcie sú konečné a nebudú o nich vedené žiadne jednania.

6. DÁTA

6.1. Správcom všetkých osobných údajov zaslaných pre túto akciu účastníkmi je spoločnosť Canon Slovakia s.r.o. Všetky tieto údaje budú spracované spoločnosťou Canon Slovakia s.r.o., a to výhradne za účelom tejto akcie a/alebo pre marketingové účely, čo môže zahŕňať i poskytnutie týchto údajov tretím stranám za účelom ich spracovania pre túto akciu v súlade s tuzemským právnym poriadkom.
6.2. Pokiaľ si niektorý účastník nebude priať, aby boli jeho osobné informácie použité na marketingové účely, alebo si nebude priať, aby ho spoločnosť Canon následne kontaktovala s podobnými ponukami, je potrebné, aby NEZAŠKRTOL príslušné pole na formulári podania nároku.
6.3. Všetky Vami vložené údaje budú spracované spoločnosťou Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko za účelom správy tejto akcie a s vaším súhlasom i na marketingové účely – v prípade, že účastník akcie vyberie túto možnosť a bude si želať dostávať marketingové informácie od spoločnosti Canon.