Streamline the entire goods delivery process, from picking, packing and shipping to validating proof of delivery.

Plnenie objednávok

Zefektívnite celkový proces doručovania tovarov od výberu, balenia a prepravy až po platný dôkaz o doručení.

Pri súčasnom rýchle sa pohybujúcom trhu zákazníci očakávajú rýchle, presné a včasné doručenie tovaru.

Pomalé spracovanie objednávok v dôsledku používania neefektívneho a poruchového systému spracovania objednávok môže vážne ovplyvniť vašu obchodnú činnosť.

Výhody našich riešení na plnenie objednávok

Benefits Benefits

Znížte manuálne spracovanie objednávok

Automatizované pracovné postupy šetria čas a odstraňujú chyby súvisiace s prepravou

Benefits Benefits

Skráťte čas fakturácie

Zrýchlite získanie dôkazu o doručení pomocou elektronického podpisovania na mobilné zariadenia

Benefits Benefits

Zlepšite služby poskytované zákazníkom

Efektívnejšie technológie umožňujú znížiť náklady a potlačiť vznik chýb či omeškaní

Benefits Benefits

Zvýšená bezpečnosť a súlad

Digitálne systémy umožňujú bezpečné uloženie podpisov a záznamov

Recept na rýchlejšiu a praktickejšiu dodávku tovarov

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
Teraz máme k dispozícii štandardizovaný systém, ktorý je lacnejší, jednoduchší na údržbu a flexibilnejší.

Friedrich Staller

Výkonný riaditeľ, GEV

Výzva

Cieľom rakúskeho dodávateľa kuchynského vybavenia bolo rýchlejšie spracovanie faktúr a dodacích listov za účelom dosiahnuť svoj cieľ a dodať 97 % produktov v deň odoslania objednávky. Spoločnosť hľadala digitálne riešenie, ktoré by zrýchlilo pracovné postupy využívajúce fyzické dokumenty a poskytovalo vyššiu viditeľnosť a kontrolu postupov.

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
We developed a tailor-made Order Fulfilment solution, dovetailing Canon’s Document Management platform.

Riešenie

Vytvorili sme špeciálne prispôsobené riešenie na spracovanie objednávok integrovaním platformy na správu dokumentov spoločnosti Canon so systémom GEV a ESP s cieľom digitalizácie celej dokumentácie objednávok a automatickej archivácie a označenia pre rýchle a jednoduché opätovné načítanie.

Prínosy

Naše riešenie pomohlo zamestnancom rýchlejšie vyhľadať dodacie listy a skrátilo čas fakturácie pomocou elektronického podpisovania, vďaka čomu sa zrýchlilo spracovanie objednávok. Poskytovaním zreteľnejších a upraviteľných šablón objednávok systém zdokonalil bezpečnosť a viditeľnosť dokumentov, a taktiež skúsenosti zákazníkov.

Our solution sped up fulfilment by helping staff find delivery notes faster

Podporte svoju obchodnú činnosť rýchlejším a efektívnejším spracovaním objednávok.


KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

Ako to funguje

Získajte viac obchodných príležitostí rýchlejším a inteligentnejším spracovaním objednávok.

Súvisiace riešenia