Invoice Processing give more control, efficiency and transparency in Accounts Payable

Spracovanie faktúr

Viac kontroly, efektivity a transparentnosti vyplácania záväzkov.

Správa finančných tokov je kľúčovou súčasťou vašej obchodnej činnosti, no manuálne spracovanie faktúr môže byť neefektívne a náchylné na chyby – čo vás stojí čas aj peniaze.

Náš jednoduchší, šikovnejší prístup k fakturovaniu vám poskytne lepšiu kontrolu nad vašimi finančnými tokmi – čím ušetríte čas a získate väčšiu istotu za pomoci dôslednejších kontrolných záznamov.

Výhody automatizácie fakturovania

Benefits Benefits

Zníženie nákladov

Predchádzajte sankciám za neskoré platby a sústreďte sa radšej na podstatné pracovné úlohy

Benefits Benefits

Zvýšenie efektivity

Skráťte čas spracovania faktúr a zároveň predchádzajte ľudským pochybeniam

Benefits Benefits

Prehľadnejšie finančné toky

Podrobne sledujte stav faktúr a využite pri rozhodovaní presnejšie údaje

Benefits Benefits

Istejšie dodržiavanie pravidiel

Vytvárajte dôslednejšie, štandardizovanejšie kontrolné záznamy a predchádzajte podvodom

Napomáhame modernizácii podnikov

Canon helped a business to modernise with an Invoice Processing system
Vďaka pohotovému, vyladenému riešeniu spoločnosti Canon sa nám podarilo zjednodušiť proces fakturácie.

Ján Lipták

Finančný riaditeľ, DB Schenker Czech Republic

Výzva

Po rokoch rastu zaznamenal popredný medzinárodný poskytovateľ logistiky DB Schenker Czech Republic (ČR) zásadný nárast počtu prijatých faktúr. Spoločnosť si preto v snahe predísť zahlcovaniu svojich správcov stanovila za cieľ modernizovať svoj systém manuálneho spracovania faktúr.

Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture
Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture

Riešenie

Pomohli sme spoločnosti DB Schenker CR zavedením kompletnej externej služby na spracovanie faktúr, ktorú zabezpečuje naše centrum Canon Delivery Centre v Prahe. Výsledkom je rýchlejší a účinnejší systém využívajúci efektívnejšie pracovné postupy a automatizované zaznamenávanie, overovanie a priraďovanie údajov z faktúr.

Prínosy

Čas na spracovanie faktúr sme skrátili o polovicu – a umožnili tak spoločnosti DB Schenker CR spracovať všetky prichádzajúce faktúry do 24 hodín. Naše riešenie zároveň spoločnosti umožnilo preradiť piatich zamestnancov pracujúcich na vyplácaní záväzkov na iné úlohy – čo viedlo k ďalšiemu zefektívneniu prevádzky.

Canon halved the time taken to process invoices

Zistite, ako vám optimalizovaný proces fakturovania ušetrí čas a peniaze.


KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

Ako to funguje

Majte svoje finančné toky pevne vo svojich rukách vďaka spracovaniu faktúr za pomoci spoločnosti Canon.

Súvisiace riešenia

hidden gate