Automatický návrh

Funkcia Automatický návrh kombinuje nástroj dynamického rozloženia (nástroj automatického rozloženia, ktorý určuje umiestnenie prvkov, napríklad obrázkov a textu) s integrovanými profesionálnymi znalosťami v oblasti dizajnu.

Auto Design

Funkcia Automatický návrh kombinuje nástroj dynamického rozloženia (nástroj automatického rozloženia, ktorý určuje umiestnenie prvkov, napríklad obrázkov a textu) s integrovanými profesionálnymi znalosťami v oblasti dizajnu.

Ide o kombináciu nápadov na návrhy klienta a preferencie začlenené do databázy farebných paliet a šablón vyvinutých profesionálnymi dizajnérmi.

Vďaka kombinácii týchto dvoch prvkov je možné vytvárať rôzne plagáty s optimálnou farebnou schémou a rozložením. Aj keď máte obmedzené znalosti alebo tvorivé zručnosti v oblasti dizajnu, môžete jednoducho vytvárať kvalitné plagáty využitím funkcií intuitívneho dizajnu zakomponovaných do softvéru PosterArtist.

Pomocou funkcie Automatický návrh môže používateľ zadať nasledujúce údaje na vytvorenie šablóny:

1. Obrázok návrhu
2. Názov
3. Podnadpis
4. Telo
5. Obrázky

Vďaka rozhraniu Kategória automatického návrhu môžete po vytvorení prvej série šablón vybrať až 8 obrázkov a až 8 farebných vzorov. V oblasti, v ktorej sa vyberajú obrázky, existuje možnosť vybrať rovnaký obrázok niekoľkokrát, aby tak mohol byť umiestnený na konečnom produkte viac ako raz. Po zaplnení všetkých výberov v rámci kategórií funkcie Automatický návrh sa návrhy vytvárajú automaticky a následne sa ich miniatúry zobrazia v nasledujúcom okne.

Počet vytvorených návrhov sa líši v závislosti od počtu vybraných fotografií, orientácie papiera alebo obrázka návrhu. Po vytvorení šablón môžete použiť možnosť „Temporary Tray“ (Dočasný zásobník), ak si nie ste istí, ktorý návrh použiť. Umiestnite svoje obľúbené návrhy do „dočasného zásobníka“ a v prípade potreby ich môžete použiť ako náhrady.

Kontrola návrhu

Po kompletnom navrhnutí plagátu podľa vašich požiadaviek ponúkne softvér PosterArtist funkciu kontroly, prostredníctvom ktorej sa môžete uistiť, že na návrhu výtlačku nie sú žiadne chyby.

Design Check

Funkcia Kontrola návrhu analyzuje určité aspekty dokončeného plagátu, napríklad farebné schémy, navrstvené objekty a veľkosť písma, a upozorní používateľa na prípadne chyby v návrhu.

Na paneli nástrojov vyberte ikonu funkcie Kontrola návrhu. Po výbere ikony sa zobrazí výstražný symbol na mieste na plagáte, na ktorom sa vyskytol problém alebo ak výstup plagátu nespĺňa očakávania. Ak funkcia Kontrola návrhu napríklad rozpozná text prekrývajúci obrázok alebo spoločné použitie rôznych typov písma, na príslušnom mieste sa zobrazí výstražná ikona. Ak sa na plagáte zobrazí výstražný symbol, môžete naň kliknúť a zobraziť kompletné vysvetlenie výstrahy aj informácie o tom, ako takémuto problému predísť.

Nižšie je uvedených niekoľko problémov, ktoré funkcia Kontrola návrhu rozpoznáva:

– Nízke rozlíšenie obrázkov
– Text prekrývajúci obrázok
– Objekt prekrývajúci obrázok
– Príliš veľa rôznych typov písma

Zachytenie stránky

Funkcia Zachytenie stránky softvéru PosterArtist vám poskytuje možnosť odosielať dokumenty softvéru Word, prezentácie softvéru PowerPoint alebo hárkov s grafmi softvéru Excel na vkladanie do plagátov.

Page Capture

Pomocou funkcie Zachytenie stránky sa dokumenty alebo obrázky prenesú na obrazovku miniatúr, odkiaľ ich môže používateľ jednoducho myšou preniesť do softvéru PosterArtist. Okrem toho si môžete vybrať poradie a veľkosť súborov, ktoré sa majú umiestniť na plagát, a pridať text. Táto funkcia poskytuje jednoduchý spôsob vytvárania plagátov z vytvorených materiálov.

Ak chcete používať túto funkciu, musí byť nainštalovaný ovládač tlačiarne imagePROGRAF. Funkcia Zachytenie stránky sa začína v ovládači tlačiarne a končí v softvéri PosterArtist. Po umiestnení obrázkov a dokumentov na plagát máte možnosť upraviť plagát tak, aby ste získali požadovaný vzhľad.

Môžete na to použiť všetky ostatné nástroje dostupné v softvéri PosterArtist. Môžete napríklad zmeniť farbu pozadia aj po umiestnení všetkých dokumentov na plagát, alebo môžete pridať obrázky ClipArt, ktoré sú súčasťou softvéru PosterArtist.

*Táto funkcia je dostupná len v 32-bitovej verzii systému Windows.

Bezpečnostné nastavenia

Softvér PosterArtist poskytuje bezpečnostné nastavenia, ktoré sú zakomponované do otvorených šablón, takže poskytujú obmedzenia pre kreatívne materiály. Šablóny a ukážkové obrázky možno zaregistrovať do softvéru PosterArtist a dosiahnuť tak zabezpečenie a kontrolu nad obsahom.

Security Settings

Používanie obsahu je možné obmedziť nasledujúcim spôsobom:
– Používanie funkcií importovania a exportovania na distribúciu obsahu s obmedzeniami.
– Nastavenie obmedzení, napríklad dátum uplynutia platnosti pre obrázky alebo šablóny v čase registrácie výtvoru do softvéru PosterArtist.
– Po aplikovaní nie je možné bezpečnostné nastavenia pre dobu platnosti a obmedzenia úprav zrušiť.

Bezpečnostné nastavenie je napríklad potrebné použiť, ak pre obrázok platia zákonné práva vzťahujúce sa na jeho používanie po nastavenom dátume.

Ikony indikujúce obmedzenie obsahu:
– Ikona hodín – platí doba účinnosti
– Ikona uplynutia platnosti – doba účinnosti uplynula a obrázok je na 50 % sivý
– Ikona X – Platia obmedzenia úprav

Spojte sa s našim tímom, ktorý vám vysvetlí, ako vám softvér PosterArtist umožní rýchlo a jednoducho vytvárať profesionálne plagáty.

Kontaktujte náš tím