CaptureOnTouch Pro
Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Všeobecné informácie

Názov softvéru

Canon CaptureOnTouch Pro

Verzia softvéru

ver. 4

Typ softvéru

Skenovanie, vytváranie prehľadávateľných súborov PDF, usporiadanie súborov

Jazyky rozhrania

Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, portugalčina, holandčina, ruština, turečtina, arabčina

Funkcie skenovania

Metódy skenovania

Štandardné 3-krokové skenovanie
Skenovanie jedným dotykom použitím ponuky skratiek
Skenovanie z ovládacieho panela skenera (so zobrazením alebo bez zobrazenia softvéru)

Strana skenovania

Jednostranné, obojstranné, preskočenie prázdnej strany

Výstup súborov

PDF, PDF/A, TIFF, viacstranové TIFF, JPEG, PNG, BMP, PPTX

Funkcia OCR

Áno (vytvárajte prehľadávateľné a upraviteľné súbory PDF, súbory PPTX)

Podporované OCR

Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, portugalčina, holandčina, ruština, turečtina

Typy indexového súboru

Pre každú stranu/pre dokument

Formáty indexového súboru

XML, CSV a JSON

Oddelenie dávky

Počítadlo, čiarový kód1, prepojovací kód, zónové OCR, prázdna strana, prvá strana

Skenovanie príkazom

Spustite skenovanie pomocou aplikácie COT zadaním príkazu z inej aplikácie

Konfiguračný nástroj

Spôsob správy

Pre každého používateľa/pre počítač (rovnaké pre všetkých používateľov)

Nastavenie prístupu

Obmedzte počet používateľov vopred definovanej ponuky skratiek
Uzamknite ponuku skratiek
Definujte priečinok rozvetvenia

Zabezpečenie

Uzamknite konfiguračný nástroj heslom

Režim tenkého klienta

Použite CaptureOnTouch Pro v prostredí virtuálneho počítača

Ekologické nastavenie

Zobrazenie softvéru

Spustite CaptureOnTouch Pro, keď je skener pripojený
Nezobrazujte softvér pri skenovaní spustenom tlačidlom na skeneri

Záloha/obnovenie

Uložte konfiguráciu softvéru CaptureOnTouch na účely obnovenia alebo nasadenia na viacerých systémoch

Kompatibilita

Skenery dokumentov

imageFORMULA P-208II
imageFORMULA P-215II
imageFORMULA DR-F120
imageFORMULA DR-C225II
imageFORMULA DR-C225WII
imageFORMULA DR-C230
imageFORMULA DR-C240
imageFORMULA DR-S150
imageFORMULA DR-M140
imageFORMULA DR-M160II
imageFORMULA DR-M260
imageFORMULA DR-M1060
imageFORMULA série DR-G2
Voliteľný plochý skener formátu A4 102
Voliteľný plochý skener formátu A3 201

Podpora pre operačný systém

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 7 Service Pack 1 alebo novší
Microsoft Windows Vista Service Pack 2 alebo novší
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 alebo novší

Podpora tenkého klienta

Citrix XenApp V.7.5

Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

  1. Vyžaduje sa voliteľný softvérový modul pre kódy 2D alebo čiarové kódy