Canon CanoScan LiDE 200 Technické parametre

Typ

Stolový plochý farebný skener

Element skenovania

CIS

Zdroj svetla

3-farebná (RGB) LED

Optické rozlíšenie

4 800 x 4 800 dpi ¹

Voliteľné rozlíšenie

25 - 19 200 dpi

Rozhranie

Vysokorýchlostné USB

Stupňovanie skenovania (farba)

48-bitový vstup -> 48/24-bitový výstup

Stupňovanie skenovania (škála sivej)

16-bitový vstup -> 8-bitový výstup

OPTICKÁ HUSTOTA

Maximálne rozmery dokumentu

A4/Letter [216 x 297 mm]

Tlačidlá EZ-sken

4 tlačidlá (PDF, COPY (KOPÍROVAŤ), PHOTO (FOTOGRAFIA), E-MAIL)

Rýchlosť náhľadu

Pribl. 9 s ¹

Rýchlosť skenovania (farba)

2,5 ms/riadok (300 dpi), 33,3 ms/riadok (4800 dpi) ¹

Rýchlosť stuoňovania (škála sivej)

2,3 ms/riadok (300 dpi), 11,1 ms/riadok (4800 dpi) ¹

Rýchlosť skenovania (čb)

2,3 ms/riadok (300 dpi), 11,1 ms/riadok (4800 dpi) ¹

Rýchlosť skenovania (A4, 300dpi, farba)

Pribl. 14 s ¹

VLASTNOSTI OVLÁDAČOV A NÁSTROJOV

Priložený software

ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio

Napájanie

Privádzané cez port USB

Spotreba

2,5 W max. (pri prevádzke)


1,4 W (v pohotovostnom režime)


11 mW (v režime pozastavenia)

Rozmery

250 x 364 x 40 mm

Hmotnosť

pribl. 1,6 kg

Prevádzkový rozsah (teplota)

5 stupňov C až 35 stupňov C

Prevádzkový rozsah (vlhkosť)

10% až 90% relatívnej vlhkosti bez tvorenia kondenzácie

Požiadavky operačného systému

Windows Vista™, XP SP2, 2000 Professional SP4/Internet Explorer 6.0 /mechanika CD-ROM/displej rozlíšením 1024 x 768


Mac OS X v.10.3.9, v.10.4,v.10.5/Safari/mechanika CD-ROM/displej s rozlíšením 1024x768

Vyhlásenie

Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

CanoScan a ScanGear sú obchodné známky spoločnosti Canon Inc.

Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.

Všetky značky a názvy produktov predstavujú obchodné známky ich príslušných spoločností.

Poznámka pod čiarou

¹ Optické rozlíšenie predstavuje jednotku maximálneho vzorkovacieho rozlíšenia hardvéru, ktoré je založené na norme ISO 14473

¹ Čas predbežného spracovania nie je zahrnutý

¹ Rýchlosť skenovania farebného dokumentu sa meria pomocou ISO/IEC 24712 formátu Newsletter. Rýchlosť skenovania naznačuje čas nameraný medzi stlačením tlačidla skenovania v ovládači skenera a vypnutím zobrazenia stavu na obrazovke. Rýchlosť skenovania sa môže odlišovať, a to v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, nastavení režimu skenovania a veľkosti dokumentu atď.

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom USB na PC so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom USB na PC so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný

¹ Najvyššia rýchlosť pri vysokorýchlostnom USB na PC so systémom Windows. Čas potrebný na prenos do počítača nie je prirátaný