iWMC Scanner Management
Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Všeobecné informácie

Prvky nástroja na správu skenera

Konzola na správu iW od spoločnosti Canon (inštalácia servera)
Doplnok Scanner Management pre konzolu iWMC (inštalácia servera)
Scanner Agent pre USB skenery (inštalácia miestneho počítača)

Typ softvéru

Bezplatný softvér na správu a monitorovanie skenerov

Jazyky rozhrania

Doplnok Scanner Management:
angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina
Scanner Agent:
Angličtina, francúzština, nemčina, taliančina, španielčina, portugalčina, holandčina, ruština, turečtina

Funkcie softvéru

Správa skenera

Zisťujte skenery
Prezerajte informácie o skeneroch
Zoskupujte a spravujte skenery

Monitorovanie skenera

Prezerajte záznamy skenovania
Kontrolujte stav spotrebného materiálu
Rozosielajte poštu týkajúcu sa výsledkov monitorovania

Správa softvéru

Registrujte a distribuujte softvér prostredníctvom konzoly iWMC
USB skenery: firmvér, ovládač, aplikácie od spoločnosti Canon
Sieťové skenery: súbor aktualizácie

Správa súborov nastavenia

Registrujte a distribuujte súbory s nastavením prostredníctvom konzoly iWMC
USB skenery: súbory s nastavením úloh aplikácie CapturePerfect, CaptureOnTouch (3/4) a registračný nástroj JOB registration tool
ScanFront: záložný súbor

Správa denníka

Prezeranie a zmena nastavení denníka
Získanie súborov denníka

Zabezpečenie

Na komunikáciu so zariadením ScanFront a počítačom klienta je možné použiť protokol SSL

Kompatibilita

Podpora pre operačný systém

Doplnok iWMC Scanner Management:
Windows 10/8.1/7/Vista
Windows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2
Scanner Agent:
Windows 10/8.1/7/Vista/XP
Vyžaduje sa .Net Framework 3.5 SP1
Je potrebné sprístupniť protokol SNMP

Kompatibilita s iWMC

3.3.0 alebo novší

Podpora skenerov radu imageFORMULA

P-208II/P-215II
DR-F120
DR-C120/DR-C125/DR-C130
DR-C225/DR-C225W/DR-C240
DR-M140/DR-M160/DR-M160II/DR-M1060
DR-G1100/DR-G1130
ScanFront 300/300P/330

Môže sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od siete a USB skenerov.