Digitálne farebné tlačiarenské stroje

Séria imagePRESS C170

Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Hlavná jednotka

Špecifikácie tlače

Špecifikácie kopírovania

Špecifikácie skenovania

Technické údaje odosielania

Špecifikácie faxu

Technické údaje pre ukladanie

Technické údaje pre zabezpečenie

Technické údaje pre prostredie

Softvér a správa tlačiarne

Špecifikácie ovládača tlače na báze Fiery

Spotrebný materiál

Hardvérové príslušenstvo

Možnosti zabezpečenia

Možnosti pre systém a ovládač

Ďalšie možnosti