Rad Canon imageRUNNER 1600
Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Hlavná jednotka

Typ zariadenia

Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A4

Základné funkcie

iR 1643iF: tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a fax
iR 1643i: tlač, kopírovanie, skenovanie a odosielanie

Procesor

Procesor Canon Custom Processor

Ovládacie panely

Farebný dotykový panel TFT LCD WVGA s uhlopriečkou 12,7 cm (5 palcov)

Pamäť

Štandardná: 1,0 GB RAM

Rozhrania na pripojenie

SIEŤOVÉ – štandard:
1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n), rozhranie NFC (iba model iR 1643iF), priame pripojenie Wi-Fi

INÉ – štandard:
Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1;

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m2)

Štandardne: 650 listov
Kazeta na papier: 550 listov
Viacúčelový zásobník: 100 listov
Maximálne: 2 300 listov (s podávačom papiera PF-C1 (x3))

Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m2)

150 listov

Podporované typy médií

Horná kazeta 1:
Tenký, obyčajný, hrubý, farebný, recyklovaný, kancelársky

Viacúčelový zásobník:
Tenký, obyčajný, hrubý, farebný, recyklovaný, kancelársky, štítky, obálky

Podporované formáty médií

Horná kazeta 1:
Štandardná veľkosť: A4, B5, A5, A5R, A6
Vlastná veľkosť: min. 105,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: A4, B5, A5, A5R, A6
Karta registra, obálka [č. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Vlastná veľkosť: min. 76,2 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm

Podporované hmotnosti médií

Horná kazeta 1: 60 až 120 g/m2

Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m2
Obojstranný podávač: 60 až 120 g/m2

Čas zahrievania

Od zapnutia napájania: 14 sekúnd alebo menej*
Z režimu spánku: 4 sekúnd alebo menej

*Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)

Rozmery (Š x H x V)

1643i: 480 x 595 x 452 mm (s vysunutým viacúčelovým zásobníkom)
1643iF: 494 x 595 x 452 mm (s vysunutým viacúčelovým zásobníkom)

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

1643i: 694 x 1105 mm (s otvorenou kazetou na papier + 100 mm medzera okolo hlavného telesa)
1643iF: 708 x 1105 mm (s otvorenou kazetou na papier + 100 mm medzera okolo hlavného telesa)

Hmotnosť

Štandard: pribl. 19 kg bez tonera

Špecifikácie kopírovania

Rýchlosť kopírovania

iR 1643iF/1643i:
43 str./min. (A4)

First-Copy-Out Time (BW)

Predlohové sklo: pribl. 6,3 sekundy alebo menej
Automatický podávač dokumentov: pribl. 6,4 sekundy alebo menej

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Čítanie: 600 x 600
Tlač: 600 x 600

Viaceré kópie

AŽ 999 kópií

Hustota kopírovania

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Zväčšenie

25 % – 400 % v prírastkoch 1 %

Prednastavené zmenšenia

25 %, 50 %, 70 %, 81 %, 86 %

Prednastavené zväčšenia

115 %, 122 %, 141 %, 200 %, 400 %

Základné funkcie kopírovania

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, nastavenie papiera, obľúbené nastavenie, obojstranné, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu,

Špeciálne funkcie kopírovania

Obojstranný originál, Zostava úlohy, N na 1, originály rôznej veľkosti, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, ostrosť, vymazanie rámcov, oznámenie o dokončení úlohy, kopírovanie identifikačných kariet, zakladanie

Špecifikácie skenovania

Typ podávača dokumentov

Štandard: Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov

Kapacita na papier

A4: 50 listov (80 g/m2)

Prijateľné originály a hmotnosti

Platňa: list, kniha, trojrozmerné objekty (výška: do 20 mm)
Hmotnosť hárkov médií do podávača dokumentov:
Plynulé jednostranné/obojstranné skenovanie: 52 až 105 g/m2

Podporované formáty médií

Formát hárkov médií: A4R, B5R, A5R, A6R
Vlastná veľkosť: 105 x 128 mm až 215,9 x 355,6 mm

Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiele/farebné, A4)

Kopírovanie:
Jednostranné skenovanie: 20
Obojstranné skenovanie: 34


Odosielanie:
Jednostranné skenovanie (čiernobielo): 38
Jednostranné skenovanie (farebne): 13
Obojstranné skenovanie (čiernobielo): 70
Obojstranné skenovanie (farebne): 26

Rozlíšenie skenovania (dpi)

Kopírovanie: 600 x 600
Odosielanie: (typ Push) až do 600 x 600, (typ Pull) až do 600 x 600
Fax: až do 600 x 600

Technické špecifikácie pre skenovanie typu Pull scan

ScanGear MF pre technológie TWAIN aj WIA
Windows® 7/8.1 /10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016, Mac OS X (10.9 alebo novší)

Metóda skenovania

Funkcia odosielania dostupná u obidvoch modelov
Skenovanie na pamäťový kľúč USB
Skenovanie do mobilných zariadení a cloudových služieb: k dispozícii je široká škála riešení na skenovanie do mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.
Funkcia Pull scan cez TWAIN/WIA dostupná u obidvoch modelov

Špecifikácie SEND

Cieľ

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP

Adresár/rýchle voľby

LDAP (50), miestne (300), rýchle voľby (281)

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)

Typ Push: 196 x 204 (I-FAX)
300 x 300 (email/SMB/FTP)
Typ Pull: max. 9600 x 9600

Komunikačný protokol

Súbor: FTP, SMB
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (jednoduchý)

Formát súborov

Štandard: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, šifrované, digitálny podpis)

Univerzálne funkcie pre odosielanie

Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie pre hustotu, ostrosť, názov súboru, predmet/správa, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu

Špecifikácie faxu

Voliteľné/štandardné

iR 1643iF: štandardné

Maximálny počet pripojených liniek

1

Rýchlosť modemu

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Metóda kompresie

MH, MR, MMR, JBIG

Rozlíšenie (dpi)

400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná/ fotografická), 200 x 100 (normálna)

Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní

A4, B5*1, A5*1, A6*1

*1 Odosiela sa ako A4

Pamäť FAXOV

Až 512 strán

Rýchle voľby

Max. 281

Skupinové voľby/ciele

Max. 299 volieb

Sekvenčné vysielanie

Max. 310 adries

Zálohovanie pamäte

Áno

Funkcie pre faxovanie

Obojstranný originál, hustota (pre skenovanie), ostrosť, zostava TX, režim prijímania, rozlíšenia, obľúbené nastavenia

Technické údaje pre ukladanie

Pamäťové médiá

Štandardné: pamäť USB

Technické údaje pre zabezpečenie

Autentifikácia

Zabudovaný Universal Login Manager s uniFLOW Online/Online Express*, autentifikácia ID oddelení.

*Za toto riešenie sa neúčtujú žiadne poplatky, je však nutná aktivácia.

Možnosť pripojenia k sieti

Štandardné: filtrovanie na základe adries IP/Mac, IPSEC, šifrovaná komunikácia TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentifikácia SMTP, autentifikácia POP pred SMTP

Document (Dokument)

Štandardné: zabezpečená tlač, šifrované PDF, podpis zariadenia

Technické údaje pre prostredie

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 ºC (50 až 86 ºF)
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)

Zdroj napájania

AC 220-240 V: 3,9 A, 50/60 Hz

Zástrčka (hlavná jednotka)

CEE7/7

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1420 W alebo menej
Pohotovostný režim: pribl. 13,6 W
Režim spánku: pribl. 0,9 W
Režim Plugin Off: Pribl. 0,1 W alebo menej
Typická spotreba elektrickej energie (TEC)*: 1,4 kWh

* Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 2.0

Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Hlučnosť (čiernobiele/farebné)

Hladina akustického výkonu (LwAd)
Aktívny režim: 72,9 dB alebo menej*1
Pohotovostný režim: LwAm 3,7B, Kv 0,3B*2

Úroveň akustického tlaku (LpAm)
Pozícia okolostojaceho:
Aktívny režim: jednostranne: LpAm 54 dB, obojstranne: LpAm 53 dB
Pohotovostný režim: 24 dB

*1 V súlade s normou RAL-UZ205 (2017) (údaje prevzaté zo štandardných hodnôt certifikácie Blue Angel)
*2 Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017

Štandardy

Modrý anjel

Spotrebný materiál

Kazety s tonerom

Toner T06 čierny

Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)

Čierna: 20 500 výtlačkov (A4)

Softvér a správa tlačiarne

Sledovanie a hlásenie

Universal Login Manager (ULM)*:
Spravujte svoje náklady jednoducho pomocou vloženej funkcie vytvárania správ na určovanie a kontrolu nákladov zariadením podľa používateľa. uniFLOW Online Express: V kombinácii s ULM vám umožní získať lepšiu kontrolu a poukázať na výdavky každého používateľa/oddelenia a z centrálnej polohy na cloude zistiť, kde sa dajú znížiť náklady.

*Vyžaduje sa inštalácia, aktivácia a registrácia

Nástroje na správu na diaľku

Konzola na správu iW:
Serverový softvér na centralizovanú správu skupiny zariadení (zahŕňa monitorovanie spotrebného materiálu, monitorovanie stavu a upozornenia, distribúciu adresárov, konfiguračné nastavenia, firmvér, metrické zachytávanie a podávanie správ a správu ovládačov a zdrojov)
eMaintenance:
zariadenie je kompatibilné so službami eMaintenance prostredníctvom vstavaného RDS (umožňuje metrické snímanie, automatickú správu spotrebného materiálu, diaľkovú diagnostiku a podávanie správ poskytovateľom služieb na účinnú, rýchlu a proaktívnu údržbu)
Knižnica aplikácií

Softvér na skenovanie

Network ScanGear:
ovládač skenera kompatibilný s technológiou TWAIN, ktorý umožňuje počítačom pripojeným na sieť používať funkciu zariadenia Pull scan

Možnosti pre podávanie papiera

Možnosti podávača

PODÁVAČ PAPIERA PF-C1

Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m2)
Typ papiera: tenký, obyčajný, hrubý, farebný, recyklovaný, kancelársky
Veľkosť papiera: A4, B5, A5, A5R, A6
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 120 g/m2
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 480 x 464 x 842* mm (*po pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 4,0 kg

Hardvérové príslušenstvo

Čítačky kariet

SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA MiCARD B1
ČÍTAČKA KARIET NA KOPÍROVANIE F1
PRÍSLUŠENSTVO ČÍTAČKY KARIET NA KOPÍROVANIE-J1

System and Controles Options

Tlač čiarových kódov

SÚPRAVA NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV E1E EU

Systémové príslušenstvo

SÚPRAVA S ROZHRANÍM NA OVLÁDANIE KOPÍROVANIA-C1

Ďalšie možnosti

Príslušenstvo pre prístup

Telefónna súprava TEL 6 s dlhým káblom – UK
Telefónna súprava TEL 6 s dlhým káblom – EU
Telefónna súprava TEL 6 s dlhým káblom – SA

-->