Differentiate, Rohner Spiller grow their business, using marketing and customer communication solutions from Canon

Rohner Spiller: rúcanie stereotypu

Výzva

Za uplynulé polstoročie sa spoločnosť Rohner Spiller etablovala na trhu ako popredný poskytovateľ služieb komerčnej tlače. Vďaka rýchlym a vysokokvalitným komplexným tlačovým službám si vybudovala vernú zákaznícku základňu na širokej škále trhov, ktorá zahŕňa architektov, grafických dizajnérov, malé a stredné podniky, ako aj veľké spoločnosti. Jej plne optimalizované produkčné prostredie, ktoré zahŕňa hardvér určený na všetko od úzko‑ a širokoformátovej tlače a konečnej úpravy po skenovanie a laminovanie, je pripravené spracovať praktický akékoľvek objednávky tlače.

Ako však poukázal generálny riaditeľ spoločnosti Remo Martin, produkčné kapacity samé osebe nezískajú nové obchodné príležitosti, ktoré sa v roku 2012 stali naliehavou potrebou: „Naša firma dosahovala dobré výsledky a mali sme množstvo zákaziek od existujúcich klientov. Ceny však rýchlo padali, a preto sme potrebovali nájsť spôsob, ako udržať a zvýšiť naše výnosy a zabezpečiť dlhodobú stabilitu. Potrebovali sme nových klientov.“

Spoločnosť zvažovala investíciu do nových tlačových a finalizačných zariadení, tieto riešenia však neponúkali kľúčové predajné aktíva, na ktoré sa spoločnosť zameriavala: „S ohľadom na meniace sa komunikačné prostredie sme hľadali spôsob, ako by sme našim zákazníkom mohli pomôcť prispôsobiť sa nadchádzajúcej kultúre, v rámci ktorej všetci v rastúcej miere prijímajú informácie prostredníctvom rôznych médií.“

Aj keď Martin a jeho tím vedeli o príležitostiach, ktoré spočívali v online marketingu a hybridných médiách, spomína si, že im chýbal potrebný prehľad alebo znalosť trhu: „Ohromilo nás množstvo dostupných informácií, a preto sa hľadali partnera, ktorý by nám pomohol zorientovať sa v záplave informácií, zjednodušiť trh a ktorý by našu spoločnosť previedol nezmapovaným územím.“

"Vďaka nášmu partnerstvu so spoločnosťou Canon predstavujú hybridné médiá v súčasnosti veľkú časť našej ponuky služieb."

Rohner Spiller attract new customers, using Canon marketing solutions

Riešenie spoločnosti Canon

Po rozsiahlom prieskume trhu, vrátane rozhovorov s poprednými poskytovateľmi riešení pre hybridné médiá na veľtrhu drupa 2012, sa spoločnosť Rohner Spiller rozhodla investovať do ponuky spoločnosti Canon, ktorá zahŕňala softvér DirectSmile. „Počas našich diskusií so spoločnosťou Canon sa okrem možností softvéru veľmi jasne ukázali dve veci. Jednou boli obrovské skúsenosti spoločnosti na trhu a druhou bola skutočnosť, že by s nami spolupracovala v rámci partnerstva a že by nám poskytla poradenstvo, ktoré sme potrebovali.“

Poradenstvo bolo poskytnuté vo forme trojdňového školenia spoločnosti Canon, na ktorom sa Martin a jeho tím naučili základy hybridných médií a spôsob prípravy kampaní zákazníkov pomocou softvéru DirectSmile. „Toto neoceniteľné školenie bolo doplnené o dôkladné obchodné diskusie, ktoré sa zamerali na spôsob dosahovania ziskovosti služieb. So spoločnosťou Canon sme spolupracovali na niekoľkých nápadoch, pričom obe strany navrhli nové obchodné modely. Spoločnosť Canon nám tiež ukázala kampane existujúcich zákazníkov, ktoré pomohli pripraviť. To nám pomohlo definovať smer, ktorým sme sa chceli uberať.“

Tento nový smer bol dôležitý. Vzhľadom na silné povedomie o značke spoločnosti Rohner Spiller ako poskytovateľa tlačových služieb bolo prijaté rozhodnutie, že ponuka služieb spoločnosti v oblasti hybridných médií potrebuje svoju vlastnú trhovú identitu. Keďže tieto nové služby by v konečnom dôsledku nadväzovali na hlavnú oblasť podnikania, bola pre ne vytvorená samostatná divízia s názvom Querfeld1. Názov, ktorý je odvodený z nemeckého prekladu výrazu „bez hraníc“, dokonale vyjadroval ducha skúmania novej podnikateľskej príležitosti spoločnosti.

"Nielenže sa nám podarilo rozšíriť ponuku pre zákazníkov s cieľom získať nových zákazníkov a udržať si starých, ale dokázali sme aj zvýšiť objem tlače o 20 percent."

Výhody

V súčasnosti je Querfeld1 prekvitajúcou značkou, ktorá posilnila podnikanie spoločnosti Rohner Spiller. Tím Querfeld1, vedený tromi zapálenými špecialistami, ktorí poskytujú digitálne marketingové služby, ako je e-mailový marketing, elektronické bulletiny a návrh webových stránok, poskytuje zákazníkom podporu aj v oblasti marketingových stratégií:

„Existujúcim zákazníkom sa páčia naše nové schopnosti v oblasti hybridných médií a automatizácie marketingu, ako aj to, že dokážeme zvýšiť hodnotu ich kampaní. Dokážeme zjednodušiť a zautomatizovať ich pracovné postupy s minimálnymi ľudskými zásahmi a transformovať naše tlačové produkty na riešenia, ktoré zvyšujú naše výnosy. Nielenže sa nám podarilo rozvinúť náš obchodný model a rozšíriť ponuku pre zákazníkov s cieľom získať nových zákazníkov a udržať si starých, ale dokázali sme aj zvýšiť objem tlače o 20 percent.

Okrem tradičných aplikácií hybridných médií, ako je priama poštová komunikácia s vloženými personalizovanými vstupnými webovými stránkami, značka vytvorila aj sofistikovaný online nástroj pre miestne autoservisy. Martin si spomína: „Naším prvým veľkým riešením bol systém s názvom CARS 2.0, čo je nástroj na online prieskumy, ktorý našim zákazníkom z radov autoservisov pomáha získať podrobné informácie o preferovanom spôsobe komunikácie ich zákazníkov. Či už ide o komunikáciu prostredníctvom telefónu, SMS, priameho listu alebo e-mailu, tieto nástroje im pomáhajú komunikovať efektívnejšie.“

Na záver Martin hovorí: „So spoločnosťou Canon, ktorá nám pomáha pri udržaní nášho podnikania, máme blízky vzťah. Tím spoločnosti Canon je vždy pripravený poskytnúť nám podporu a rýchlo reagovať na všetky problémy. Vďaka nášmu partnerstvu predstavujú hybridné médiá v súčasnosti veľkú časť našej ponuky služieb. Naša investícia sa nám vrátila a do budúcna očakávame zvýšenie ziskovosti a ďalší rast.“

Differentiate, Rohner Spiller offer customers online marketing and crossmedia services using campaign management software from Canon

"So spoločnosťou Canon, ktorá nám pomáha pri udržaní nášho podnikania, máme blízky vzťah."

Zistite viac

Ozvite sa

Zistite, ako vám môžeme pomôcť zviditeľniť vašu firmu na trhu

Zistite viac