Transformácia podniku

Ako ochrániť kanceláriu pred rizikami spojenými s IoT

Prečítajte si Správu spoločnosti Canon o zabezpečení IoT a dozviete sa, ako môžete zlepšiť zabezpečenie svojej kancelárie vo svete prepojenom internetom vecí

STIAHNUŤ SPRÁVU

Zabezpečte počítačový priestor vo svojej kancelárii

Ochráňte svoje kancelárske prostredie prepojené pomocou IoT pred vyvíjajúcimi sa hrozbami vďaka našej najnovšej správe o zabezpečení pracoviska

Stiahnuť správu

Male on computer looking at screen

Keďže trh internetu vecí (IoT) rastie stále rýchlejšie – analytická spoločnosť Gartner predpovedá, že do roku 2020 bude existovať až 26 miliárd jednotiek – neustále sa zväčšuje aj priestor, v ktorom hackeri môžu zaútočiť na podniky. Ochrana duševného vlastníctva, údajov zákazníkov a prevádzkovej infraštruktúry v súlade s nastupujúcimi inováciami je preto dôležitejšia než kedykoľvek predtým.

Produktivita a flexibilita ponúkané prepojenou kanceláriou a celým súborom inteligentných zariadení pracujúcich v dokonalej harmónii prinášajú nesmierne výhody, ktoré sú jasne dokázateľné. No ako pri mnohých veciach vo veku IoT, aj tu vznikajú isté riziká. Čím lepšie svoje zariadenia prepojíte, tým väčším rizikám aj výhodám sa vystavíte. To by však nemalo stáť v ceste rozvoju!

Top down shot of three males in a casual work station

Dôsledky zanedbania ohrození počítačovej bezpečnosti

Počítačová bezpečnosť je kľúčovým predpokladom používania technológií IoT v kanceláriách a pokiaľ nie je prioritou, môže prísť k ohrozeniu obchodných príležitostí, pretože akonáhle sa potenciálny hacker dostane do hociktorej časti vášho systému prostredníctvom pripojeného zariadenia, prístup k ostatným môže byť až hrozivo jednoduchý.

Čerstvé udalosti nám prezradia, aké veľké škody podcenenie týchto skutočností môže napáchať. Spoločnosť FedEx odhadla, že nedávny útok ransomvérom NotPetya (prostredníctvom známeho zraniteľného miesta systému Windows označovaného ako EternalBlue) ju prostredníctvom uniknutých obchodných príležitostí a nákladov na opravy stál 300 miliónov dolárov.

Kým sa však riadenie zabezpečenia informácií tradične zvykne zameriavať na počítače a online procesy, je dôležité si uvedomiť, že cenné informácie možno v modernej kancelárii nájsť prakticky všade. Miesto, kde zamestnanci pracujú s dokumentmi a systémami, je tým najpriechodnejším miestom zabezpečenia podniku. V prípade nesprávneho zapojenia môže napríklad aj kancelárske vybavenie ako tlačiarne predstavovať jeden z najľahších cieľov v mnohých moderných kanceláriách a v oblasti zabezpečenia podnikov sa stále viac považujú za kritické zraniteľné body.

Man sitting in front of laptop looking at smartphone

Inteligentné informačné technológie umožňujú inteligentné zabezpečenie zariadení pripojených k internetu vecí IoT

Oddelenia inteligentných informačných technológií posudzujú potreby používateľov a hľadajú riešenia ponúkajúce technologickú slobodu so spoľahlivým zabezpečením. Zabezpečenie nemá znemožňovať ľuďom prácu – naopak, musí im umožniť pracovať tak, ako im to ide najlepšie, a pritom neohrozovať podnik.

Z toho dôvodu nie je zabezpečenie informačných technológií iba prioritou manažéra informačnej bezpečnosti (CISO) alebo IT oddelenia, ale je prioritou všetkých od generálneho riaditeľa až po najnižšie postaveného zamestnanca.

V záujme inteligentného zabezpečenia zodpovedajú organizácie za to, aby zaručili overenie všetkých zariadení (vrátane IoT v rámci kancelárie) aj používateľov. Súčasťou ochrany zabezpečenia siete IoT by taktiež mala byť primeraná segmentácie siete a nie obyčajné začlenenie kancelárskych zariadení IoT do všeobecnej siete. Len nedávno prišlo k úspešnému hackerskému útoku na kasíno prostredníctvom IoT akvária, v dôsledku ktorého prišiel k podnik k finančnej strate. Správna segmentácia siete by útoku mohla zabrániť alebo ho aspoň zmierniť. Je preto nevyhnutné dbať na to, aby zavádzanie aj obstarávanie nových IoT zariadení do kancelárií podliehalo príslušným procesom. Používatelia ich často môžu veľmi jednoducho zaviesť bez ohľadu na bezpečnosť, čo môže viesť k niektorým z tu uvedených situácií.

Technológie IoT a mobilné technológie prinášajú mnohé výhody v otázke produktivity, prúdenia informácií a flexibility. Tie však nemôžu fungovať na úkor bezpečnosti.

Súčasťou ochrany zabezpečenia siete IoT by taktiež mala byť primeraná segmentácia siete

Súvisiace riešenia


Zistite, ako môžu riešenia na zabezpečenie informácií od spoločnosti Canon podporiť vašu obchodnú činnosť


KONTAKTUJTE NÁS