Discover new ways to defend your data.

Zabezpečenie kancelárie

Spoznajte nové spôsoby, ako ochrániť vaše údaje.

Moderné pracoviská čím ďalej tým viac závisia od dokonalého prepojenia technológií tlače a skenovania.

Tieto nové dômyselné zariadenia však prinášajú nové bezpečnostné hrozby – čím stúpa riziko, že citlivé údaje skončia v nesprávnych rukách.

Výhody našich riešení na zabezpečenie kancelárií

Benefits Benefits

Predchádzajte narušeniu bezpečnosti

Ochráňte sieť vo svojej kancelárii pred útokmi škodlivého softvéru

Benefits Benefits

Zamedzte únikom a strate údajov

Znemožnite zamestnancom odcudziť či stratiť dôležité dokumenty

Benefits Benefits

Ochráňte svoj podnik

Predíďte vysokým sankciám a poškodeniu značky v dôsledku úniku údajov

Benefits Benefits

Istejšie dodržiavanie pravidiel

Naplňte požiadavky a pravidlá ochrany údajov svojej spoločnosti

Nový prístup k zabezpečeniu dokumentov

Information security is vital in any office handling huge amounts of data
Zabezpečenie informácií je kľúčovou úlohou každej kancelárie, ktorá pracuje s veľkými množstvami údajov.

CISO

Významná nadnárodná komunikačná spoločnosť

Výzva

Popredná maloobchodná banka hľadala lepší a šikovnejší spôsob, ako chrániť údaje zo svojich dokumentov a zabezpečiť ich rovnako ako informácie uložené v centrálnom bankovom systéme. Toto riešenie malo ponúkať spoľahlivé zabezpečenie prepojených koncových zariadení naprieč celou sieťou a umožniť sledovať pohyb papierových aj elektronických dokumentov.

Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity
Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity

Riešenie

Pre túto banku sme v záujme zlepšenia ochrany jej obchodnej činnosti vyvinuli riešenie optimalizované podľa nárokov jej pracovného prostredia. Jeho súčasťou je aj rozsiahly systém na ochranu pred stratou údajov (DLP) s funkciou auditu umožňujúci monitorovanie neoprávnených aktivít.

Prínosy

Banka dnes disponuje podstatne lepšou platformou na tlač a skenovanie, ktorá spĺňa jej prísne zásady zabezpečenia údajov. Náš nový systém jej umožnil dokonalý prehľad nad informáciami o dokumentoch, aby mohla automaticky odhaliť, zaznamenať a nahlasovať neoprávnené či nezvyklé pohyby.

Canon’s platform strengthened security by enabling the bank to constantly track all document movements

Chráňte svoj podnik vďaka vytvoreniu spoľahlivejšiemu systému zabezpečenia kancelárie.


KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

Ako to fungujeKľúčové riešenia

Stronger, simpler print and scan architecture with fewer vulnerabilities.

Zabezpečte sieť vo svojej kancelárii

Zabránime ničivým ransomvérovým útokom a narušeniu údajov vďaka vytvoreniu odolnejšej a ľahšej architektúry tlače a skenovania s menej zraniteľnými miestami.

Dôverujte našim technológiám

Ochráňte svoje dokumenty vďaka investícii do kancelárskych nástrojov so zdokonalenými bezpečnostnými prvkami – či už pre technológie Canon alebo technológie iných výrobcov, ktoré sme otestovali a schválili.
Canon protect your documents by investing in office tools with advanced security capabilities.
Canon configure your print and scan technology to match the scale and complexity of your business.

Chráňte si internet vecí

Vďaka našim odborným znalostiam týkajúcich sa nastavení vašich zariadení a s nimi súvisiacich rizík vám nakonfigurujeme technológie tlače a skenovania na mieru podľa rozsahu a komplexnosti podniku.

Nájdite to správne riešenie

Za využitia širokej palety prvkov na zabezpečenie a overovanie používateľov zostavíme to najoptimálnejšie riešenie presne podľa toho, čo potrebujete, ktoré ponúkne optimálnu rovnováhu medzi potlačením rizík a efektívnou prevádzkou kancelárie.
Get the right balance between risk mitigation and efficient office working
Protect data held on devices at every stage

Vaše zariadenia neustále prepojené

Údaje uchované vo vašich zariadeniach chránime v každej fáze ich životného cyklu – upevňujeme ich zabezpečenie pred použitím, chránime údaje počas prevádzky a vymažeme či zničíme tieto údaje po odstránení z pracovného procesu.
Spoznajte nové možnosti, ako ochrániť svoj podnik.