BUSINESS BYTES

Prečo je dôležitý digitálny sponzoring?

Why-is-digital-sponsorship-so-important

V organizácii sú jednotlivci, ktorí vynikajú nápadmi. Iní kolegovia, napríklad projektoví manažéri, majú talent na premenu modelov do reality pomocou správnych technických prostriedkov a ľudského potenciálu. No aj vynikajúce nápady a manažment nás privedú len po istú hranicu.

Zamestnanci, ktorí sa snažia o premenu inteligentných nápadov do reality tak, aby zmenili pravidlá hry, sa nezaobídu bez firemného sponzoringu. Firemní sponzori v tomto procese zohrávajú kľúčovú úlohu, pretože pomáhajú pri transformácii ideí a projektov z fázy návrhu do fázy realizácie. Majú skúsenosti v oblastiach ako podnikateľské stratégie a finančné zabezpečenie, čím zvyšujú pravdepodobnosť, že iniciatíva sa buď odsunie na vedľajšiu koľaj alebo podporí.

V digitálnom veku je kľúčová úloha sponzoringu, napríklad finančného, marketingového alebo prevádzkového riaditeľa. Či už ide o sociálne siete, mobilné technológie, „veľké dáta“ alebo cloudové služby, predstavenstvo bombardujú potenciálne technologické projekty.

Tento záujem je požehnaním pre zamestnancov, ktorí vnímajú silu digitálnych technológií. Zároveň však môže byť aj prekážkou. Stačí, ak použijete nesprávny tón hlasu a skeptickí členovia predstavenstva budú vnímať digitálny projekt ako ďalšiu z množstva iniciatív na plytvanie finančnými prostriedkami.

Predstavenstvo musí porozumieť, ako navrhovaný projekt zlepší doterajšie fungovanie podniku. Koniec koncov, všetky digitálne projekty, napríklad tvorba mobilnej verzie internetovej stránky alebo aplikácie, nie sú samé o sebe cieľom.

Sponzori pomôžu projektovým manažérom zistiť, ako by mohla mobilná verzia internetovej stránky umožniť väčšiemu množstvu zákazníkov komunikovať s firmou z terénu. Členom projektu pomôžu definovať, ako by mohla aplikácia poskytovať nové informácie terénnym pracovníkom.

Firemní sponzori sú ľudským komunikačným rozhraním medzi tvorbou inovácií a tvorbou hodnôt. Sponzori pomáhajú manažérom predniesť projektovú požiadavku predstavenstvu tak, aby v nej bol načrtnutý riešený problém, možnosti jeho realizácie a potenciálne riziká a/alebo úžitok takejto iniciatívy.

Sponzor je tiež osoba, ktorá dozerá na členov projektového tímu. Načúva ako výkonný riaditeľ a zo širšieho osadenstva tímu dokáže uvoľniť tlak prevzatím zodpovednosti za úspech alebo neúspech projektu v jeho realizačnej fáze ako aj po jeho implementovaní.

Takýto sponzoring znižuje bremeno očakávaní a jednotlivcom na nižších úrovniach v hierarchii umožňuje zameriavať sa na aktivity, ktoré dokážu vykonávať skutočne efektívne, napríklad tvorbu, rozvoj, testovanie, realizáciu a zdokonaľovanie projektov. Jednoducho povedané, výkonní sponzori menia dobré nápady na konkurenčné výhody.


[Doplňujúce informácie]

http://www.zdnet.com/article/five-ways-to-help-get-your-it-project-signed-off/