BUSINESS BYTES

Ako sa rodia významní vodcovia v oblasti digitálnych technológií?

What makes a great digital leader

V digitálnom veku musia vedúci spoločností reflektovať na neustále zmeny a vývoj. Správna kombinácia mobilných technológií, sociálnych a cloudových služieb a technológií „veľkých dát“ umožňuje progresívnym spoločnostiam promptne transformovať stratégie a služby.

Spoločnosť Amazon začala pred 20 rokmi svoju činnosť ako predajca kníh, no úspešne sa transformovala na všeobecného predajcu spotrebného tovaru s dôrazom na predaj spotrebnej elektroniky, a čo nikto nečakal, aj na poskytovateľa firemných cloudových služieb.

Keď pred 20 rokmi Amazon ešte ako garážová firma začala poskytovať svoje služby, spoločnosť Apple už bola špecializovaným predajcom počítačov. O dve desaťročia sa z nej stala spoločnosť s najvyššou trhovou hodnotou na svete a líder v oblasti inteligentných telefónov, tabletov a nositeľných technológií.

V obidvoch spoločnostiach bol významným faktorom silný vodca – Jeff Bezos v Amazon a Steve Jobs v Apple. Úspech spoločností podnikajúcich v segmente digitálnych technológií závisí od riadiacich pracovníkov, ktorí stoja na čele ich transformácie. Hoci spoločnosti Amazon a Apple sa môžu považovať za extrémne príklady trajektórie rastu, uvedené princípy sa vzťahujú na akúkoľvek spoločnosť alebo firmu – počnúc veľkými etablovanými medzinárodnými spoločnosťami a končiac malými a strednými podnikmi.

Operácie v akomkoľvek sektore sa menia vďaka inovatívnemu používaniu digitálnych technológií. Takéto systémy a služby však neprežijú izolované „v bubline“ – ak chce spoločnosť dosiahnuť permanentné zmeny, musí mať vodcu, ktorý dokáže oceniť silu technológií a plány premeniť na činy.

Aj keď pracujú pre tradičnejšie spoločnosti, významní vodcovia v digitálnom veku sú si v mnohom podobní s Bezosom a Jobsom. Najúspešnejší vedúci pracovníci sú zaangažovaní a spolupracujú s kolegami v spoločnosti a externými expertmi, aby zistili, ako môžu pomocou kalkulovaného rizika získať konkurenčnú výhodu.

Takíto riadiaci pracovníci porozumeli dôležitosti prekonávať organizačné obavy a venovať sa novým spôsobom práce, ktoré so sebou prináša používanie technológií. Digitalizácia ovplyvňuje každú stránku existencie komerčnej spoločnosti – počnúc marketingom, reklamou a predajnými kanálmi a končiac ľudskými zdrojmi, firemnou komunikáciou a financiami. Je preto dôležité, aby digitálny riadiaci pracovník trávil s ľuďmi čo najviac času podobne ako oni trávia čas s bitmi a bajtmi informácií.

Spoločnou črtou digitálnych vedúcich je podpora inovatívneho zmýšľania a implementácia nových iniciatív. Títo vedúci pracovníci musia prihliadať na existujúce organizačné ciele, napriek tomu však počúvajú ľudí a vďaka ich inteligencii môžu zistiť, kedy je možné pomocou inovácií dosiahnuť vynikajúce výsledky alebo naopak, kedy by mohlo vzniknúť riziko, ktoré sa neoplatí podstúpiť.

Hoci vaša firma nemá to šťastie a neriadi ju Bezos alebo Jobs, nachádzajú sa v nej ľudia, ktorí vám môžu svojimi vedomosťami pomôcť zmeniť zmýšľanie vo vašej organizácii.

Významní vodcovia v oblasti digitálnych technológií vedia využiť potenciál diverzifikovaného ekosystému jednotlivcov s vysokou mierou zručností. Vedúci, ktorí dokážu ovládnuť takéto rozdiely a premeniť ich na konkurenčnú výhodu, sú v digitálnom veku veľmi dôležití na dosiahnutie úspechu.