BUSINESS BYTES

Ako vyzerajú inovácie v oblasti IT?

What does innovation in IT look like?

Inovácie sa v podnikateľskom prostredí často skloňujú. Firmy sa o ne všemožne usilujú – no podľa spoločnosti Accenture len jeden z piatich riaditeľov verí, že strategické investície jeho firmy do inovácií sa skutočne vyplatia.

V histórii IT neexistoval väčší dopyt po inováciách ako dnes. Väčšina vedúcich predstaviteľov firiem si uvedomuje, že inovácie je možné realizovať len v správnom prostredí, ktorý každému z nás umožňuje zúčastniť sa na inovačnom procese a prezentovať nové myšlienky. Najmä v oblasti IT môže pri implementácii kreatívneho zmýšľania do každodenných pracovných činností chýbať potrebná konzistentnosť.

Inovácie v oblasti IT však môžu mať veľké množstvo podôb. Môžu sa používať na transformáciu podnikateľských procesov na automatizované IT funkcie, tvorbu aplikácií, ktoré otvárajú nové trhy alebo implementáciu virtualizácie pracovnej plochy na zvýšenie flexibility a zníženie nákladov na hardvér. V mnohých prípadoch je IT stelesnením inovácií.

IT si vyžaduje inovácie a inovácie si vyžadujú IT. Inovácie nie je možné stotožňovať s konkrétnou aktivitou alebo oddelením. Predstavujú spôsob zmýšľania a správania, ktorý musí byť prítomný všade, na každom oddelení, v každom projekte a na každej pozícii. Informační riaditelia sú zodpovední za tvorbu podnikovej kultúry, ktorá inovácie nielen podporuje, ale zároveň aj povzbudzuje a odmeňuje. Pre mnohých je túto výzvu neľahké prekonať už len kvôli tomu, ako sa vníma ich oddelenie v rámci spoločnosti.

V aktuálnej podobe sa IT vníma buď ako nákladové alebo ziskové centrum. Organizáciám sa buď darí naplno využívať potenciál IT alebo sa prikláňajú k zaužívanému názoru, že IT je len hardvér a procesy. Pravdou však je, že postranné uvažovanie o inováciách, ktoré sú možné vďaka IT, si vyžaduje vzájomnú spoluprácu naprieč oddeleniami, ktoré tak môžu spolu sledovať vyššie organizačné ciele.

Bez ohľadu na povahu inovácií by sme radi predstavili štyri príklady najlepšej pracovnej praxe pre každú organizáciu, ktorá chce dosiahnuť postupné zdokonaľovanie prostredníctvom inovácií v oblasti IT.

1.    Zistite, ako sa správajú najflexibilnejšie spoločnosti.  Menšie firmy sú vo všeobecnosti flexibilnejšie a rýchlejšie prijímajú nové technológie. Používajú nástroje na zdieľanie alebo aplikácie, ktoré by našli využitie aj vo vašich pracovných tímoch?  Zistite, ako iní používajú IT nástroje, o ktorých ste zatiaľ len uvažovali. Ponaučenia z chýb iných môžu byť pre vás veľmi prospešné – a môžu vám ušetriť množstvo prostriedkov a času!

2.    Spojte inovácie s technickým vývojom. Zručnosti v tradičnom IT sú obrovské a špecializované. IT tím musí poznať komponenty, z ktorých pozostáva infraštruktúra, detaily týkajúce sa prevádzkového systému, databáz a interakcie operačného systému s databázou. Marketingové oddelenie však potrebuje získať informácie o zákazníkoch alebo firmách, ktoré sa nachádzajú v takýchto systémoch a databázach. Vďaka vzájomnej spolupráci môžu obidve oddelenia získať nový pohľad na možné využitie informácií v prospech celej firmy a zistiť, ako pomocou vnímania situácie z obidvoch strán dosiahnuť spoločný cieľ.

3.    Nebojte sa chaosu – no nezabudnite na štruktúru.  Chaos je živnou pôdou pre kreativitu. Vytvára príležitosť, šancu na zmenu. Núti nás hľadať nový a neobvyklý pohľad na vec a vyvádza nás zo zabehnutých koľají, aby sme mohli konať inak, a vytvoriť tak postupy, ktorými zmeníme pravidlá hry. Na úspešnú realizáciu projektov je však potrebné definovať a vytvoriť isté štruktúry. Napríklad, ustanoviť jednu osobu, ktorá je zodpovedná za realizáciu projektu.

4.    Zamerajme sa na to, čo je skutočné. Informační riaditelia musia diskutovať o inováciách v zmysle konkrétnych hodnôt a prínosu pre firmu – nielen o produktivite a efektivite. Inovatívne používanie IT by malo byť zamerané na používanie technológií novým spôsobom s cieľom lepšie zosúladiť technologické iniciatívy a podnikové ciele.

IT má neuveriteľne silnú pozíciu pri presadzovaní inovácií. Nielenže sú inovácie samotnou súčasťou IT, IT oddelenie zároveň získalo vhľad do všetkých oblastí firmy, všetkých jej oddelení a funkcií, hoci niekedy sa vo svojom úsilí cíti byť osamotené.  Naďalej platí, že úlohou IT oddelenia je pospájať jednotlivé body, aby vznikli nové spôsoby na zvyšovanie hodnoty a implementáciu inovácií – nielen na vlastnom oddelení, ale v celej firme.