BUSINESS BYTES

Marketingový riaditeľ v transformácii

The transformative CMO

Zákazníci zmenili zasadaciu miestnosť. V minulosti pracovali marketingový riaditeľ, finančný riaditeľ a informačný riaditeľ v oddelených priestoroch. Na jasné oddelenie ich príslušných domén sa vztýčili múry.  No s pomocou sociálnych médií začali zákazníci, ktorým nerobí problém prejsť z jednej obchodnej značky na druhú, tieto múry zrúcať a riaditelia na hladine C museli začať spolupracovať.


Dobrý marketingový riaditeľ sa môže stať ešte lepším vďaka spolupráci s finančným a technologickým riaditeľom, aby lepšie pochopil fungovanie podnikateľskej činnosti. Môže zároveň pretvárať ich prácu vďaka dobrému porozumeniu situácii, ktoré je potrebné na dosiahnutie podnikateľských cieľov.


Mnohé organizácie a marketingoví riaditelia sú však na míle vzdialení takejto spolupráci. Hoci hnacou silou niektorých marketingových riaditeľov je stať sa generálnym riaditeľom, sami sa do tejto pozície nedostanú.


Majú sa veľa čo učiť od finančných riaditeľov, no len málo marketingových riaditeľov túto možnosť reálne využíva. V nedávnom prieskume až 90 percent marketingových riaditeľov priznalo, že nemá vytvorenú úzku spoluprácu so svojimi finančnými kolegami.


Angažovanie finančných kolegov do marketingových kampaní môže pomôcť pri preukazovaní hodnoty a návratnosti investícii. Finančné oddelenie môže pomôcť pri budovaní jasných merateľných parametrov marketingových kampaní a zharmonizovať kľúčové indikátory výkonnosti so širšími kľúčovými hodnotami – dôležitý krok pre marketingových vedúcich, ktorí chcú podporiť svoju firmu a posunúť ju vpred.


Bližší vzťah k technologickým špecialistom prináša vynikajúcu šancu na rozšírenie vplyvu na úrovni predstavenstva spoločnosti. Spolupráca s technologickými riaditeľmi môže byť pre marketingových riaditeľov prínosná pri zvyšovaní ich analytických schopností v organizácii na tvorbu akčného prístupu k zákazníkom, ktorý im môže následne pomôcť v globálnom meradle. Ak existuje spolupráca medzi marketingovým a technologickým riaditeľom, je pravdepodobné, že takáto firma bude z pohľadu príjmov a ziskovosti úspešnejšia.


Pre marketingových riaditeľov je dôležité, aby neboli vnímaní ako špecialisti. Je ich potrebné vnímať ako strategických riadiacich pracovníkov, ktorí najprv plnia podnikateľské ciele a až potom vystupujú ako marketingoví špecialisti. Marketingoví riaditelia, ktorí postupujú podľa tohto princípu, budú schopní aktívne formulovať situáciu na marketingovom poli a jej vplyv na širší kontext podnikateľskej činnosti. Až šesťdesiat tri percent marketingových vedúcich poskytuje pravidelnú spätnú väzbu generálnemu riaditeľovi o podnikateľskej stratégii. Neexistuje preto dôvod, aby tak nerobila aj zvyšná tretina.


Kedy si vás naposledy zavolal generálny riaditeľ? Ak máte ambíciu stať sa transformačným riaditeľom – pomáhať dotvárať a plniť ciele vašej firmy – užšia spolupráca s informačným a finančným riaditeľom by vám mohla priniesť potrebné vedomosti, ktoré potrebujete pre svoj profesionálny rast.