BUSINESS BYTES

„Malé dáta“ môžu mať vo vašej firme veľký význam

Small data can pack a big punch for your business

Spoločnosť IDC zistila, že digitálny vesmír sa zdvojnásobuje každé dva roky, pričom v časovom horizonte 2013 až 2020 sa zdesaťnásobí zo 4,4 triliónu gigabajtov na 44 triliónov gigabajtov.

Aby sme si uvedené dáta predstavili názornejšie, informácie zaznamenané v dnešnej dobe by v prípade uloženia do tabletov iPad Air vytvorili stĺp, ktorý by dosahoval výšku dvoch tretín vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom. V roku 2020 by bolo možné postaviť 6,6 takýchto stĺpov.

Je zrejmé, že „veľké dáta“ budú naďalej rásť, pretože „internet vecí“ a nositeľné technológie nám prinášajú čoraz väčšie množstvo snímačov, ktoré zbierajú údaje do siete. Napriek tomu, že z obrovského množstva týchto neštruktúrovaných údajov sa ešte len spamätávame, ich veľkosť nemusí vždy hrať v náš prospech.

Možno to vyznie kontroverzne, no kľúčom k pochopeniu podnikateľských výziev sú práve „malé dáta“, teda informácie, ktoré používame na zhodnotenie situácie a ktoré získavame z „veľkých dát“ pomocou analýzy. Dôraz na detaily má pozitívny vplyv na výkonnosť, pretože práve pomocou týchto informácií môžeme vykonávať aktivity na základe toho, čo sa práve odohráva.

Ak chcú byť vodcovia v oblasti digitálnych technológií úspešní, musia zamestnancom pomáhať pri osvojovaní si trendov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a kvality služieb zákazníkom. Táto pomoc by mala byť zameraná na štyri kľúčové oblasti: dopyt, analýza, prezentácia a zdokonaľovanie.

Musíme si uvedomiť, že nemôžeme merať niečo, čomu nerozumieme – zahoďme preto za hlavu starosti o „veľké dáta“. Vodcovia v oblasti digitálnych technológií by mali tráviť čo najviac času s kolegami, aby IT tím porozumel aj tým najmenším detailom v rámci širších cieľov spoločnosti.

Do analytickej fázy je potrebné zakomponovať aj obavy spoločnosti. Porozmýšľajte o tom, ako sa v organizácii zbierajú údaje a ako jej môžu analytické nástroje pomôcť pri získavaní kľúčových informácií z hromadných systémov a databáz. S kľúčovými osobami zrealizujte analýzu konkurenčného prostredia, aby ste mohli prepojiť prebiehajúce spravodajské projekty na IT oddelení s dlhodobými a širšími cieľmi organizácie.

Potom takéto spravodajské informácie prezentujte vedeniu spoločnosti, napríklad vo forme prezentačného panela. Približne na desiatich vybraných faktoroch môžete prezentovať aj detailnejšie informácie, napríklad globálny predaj, reťazové objednávky a spokojnosť zákazníkov, na základe ktorých sa môže zmeniť správanie spoločnosti nielen dnes, ale aj v budúcnosti.

Jednoducho povedané, „malé dáta“ môžete používať na odstránenie dohadov z podnikateľských procesov. Namiesto širokosiahlych reklamných kampaní sa môžu marketingoví špecialisti spojiť s riadiacimi pracovníkmi z IT a zistiť, ako môžu získať informácie z rôznych zdrojov vo firme. Pri zameraní sa na nebadané trendy a detaily je možné vo firme identifikovať, ktorí klienti majú význam a ktoré produkty si pravdepodobne kúpia.

„Malé dáta“ je možné použiť na doladenie interných procesov a zjednodušenie zdieľania, pomocou ktorého môžu zamestnanci z rôznych oddelení v organizácii spolupracovať a zdieľať svoje vedomosti. Spoluprácou medzi oddeleniami môže firma riešiť aj väčšie problémy, napríklad pretrvávajúce medzery v kvalifikovaných pracovných silách a problémy so službami zákazníkom.

Po tom, ako IT oddelenie ukončí v práci s „malými dátami“ fázu beta, je k činnosti dôležité získať spätnú väzbu – s kolegami vo firme môžete zistiť, ako sa ciele vyvíjajú v čase a následne im prispôsobiť váš prístup.

Údaje, ktoré majú k dispozícii spoločnosti, rastú takým tempom, že sa projekty vždy považujú za neukončené. Vďaka stratégii „malých dát“ však vodcovia v oblasti digitálnych technológií môžu svojim firmám pomôcť udržať si náskok pred konkurenciou.