young-people-programme_246009553137672

Galéria fotografií programu Imaging for Good – Zobrazovanie pre dobré výsledky

Mimoriadne podmanivé snímky z medzinárodných workshopov spoločnosti Canon.

Workshopy spoločnosti Canon

Spoločnosť Canon organizuje početné workshopy so zameraním od pouličnej fotografie až po tvorbu vizuálnych príbehov. Dávame tak mladým ľuďom vo veku od 18 do 35 rokov možnosť vycibriť svoje zručnosti a zachytávať príbehy a problémy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú ich každodenného života. Navyše usporadúvame workshopy pre vekovú kategóriu 13 až 18-ročných, v snahe poskytnúť im zručnosti a nástroje potrebné na prebudenie vizuálneho hlasu týkajúceho sa miestnych či globálnych problémov, na ktorých im záleží.

Ciele udržateľného rozvoja (SDG) – Akčná kampaň OSN

Organizovaním týchto workshopov spoločnosť Canon podporuje akčnú kampaň OSN na podporu cieľov udržateľného rozvoja (SDG), osobitnú iniciatívu generálneho tajomníka OSN, s cieľom inšpirovať a spájať ľudí pri podpore globálneho hnutia a zapojiť ich do plnenia cieľov udržateľného rozvoja (SDG). Táto kampaň prostredníctvom akčných výziev, spoločnej angažovanosti viacerých zainteresovaných strán či inovatívnych a kreatívnych platforiem spája OSN, národné a miestne vlády, mládežnícke skupiny, občianske organizácie aj médiá a privátny sektor. #Act4SDGs

Zistite viac