Warranty_Page_Image

Informácie o európskom záručnom systéme spoločnosti Canon

V prípade, že sa u produktu značky Canon vyskytne porucha, našich zákazníkov chráni európsky záručný systém spoločnosti Canon. Tento systém zabezpečuje, aby sa porucha počas obmedzeného časového obdobia po zakúpení bezplatne odstránila (platia Podmienky).

Európsky záručný systém tvoria dve rôzne servisné ponuky a ponuka platná pre vás závisí od vašej polohy a zakúpeného produktu. Pre väčšinu spotrebného tovaru značky Canon je dostupná služba Návrat na základňu. Ak sa počas záručnej doby vyskytne výrobná chyba produktu, je nutné ho vrátiť do autorizovaného servisu značky Canon, kde ho vyškolení technici spoločnosti Canon bezplatne opravia. Produkt dostanete po dokončení opráv späť.


Pre niektoré produkty z radov Laser a Inkjet (vo vybraných krajinách) je v ponuke služba Európsky záručný servis u vás doma. V nižšie uvedených Podmienkach tejto služby nájdete zoznam produktov, pre ktoré je dostupná.

Ak sa na príslušnom produkte prejaví počas záručnej doby výrobná chyba, záručný servis na mieste sa poskytne jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Oprava na mieste (technikom)

  • Výmena na mieste (kuriérom)

Ak nižšie nenájdete uvedené Podmienky tejto služby, v tom prípade služba Európsky záručný servis u vás doma nie je vo vašej krajine dostupná. V takomto prípade vám poskytneme len službu Návrat na základňu.Prehľad najčastejších otázok o záruke v rámci európskeho záručného systému (EWS)

Otázka: Aká záruka sa vzťahuje na produkty značky Canon zakúpené v Európe?

Odpoveď: Spoločnosť Canon ponúka európsky záručný systém (EWS) na produkty zakúpené v týchto krajinách:

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo.

Pozrite si kompletné zmluvné podmienky tejto záruky.


Otázka: Je potrebné na uplatnenie alebo aktiváciu záruky v rámci európskeho záručného systému (EWS) fyzicky zaregistrovať produkt u spoločnosti Canon?

Odpoveď: Zákazník vo všeobecnosti nie je povinný zaregistrovať produkt značky Canon na to, aby bola záruka v rámci EWS platná. Ak svoj produkt zaregistrujete u spoločnosti Canon prostredníctvom konta Canon iD, budeme vám môcť posielať cielené propagačné materiály a aktualizácie vzťahujúce sa na vaše produkty. Registrácia u spoločnosti Canon môže byť potrebná pri niektorých akciových zárukách, ale v takom prípade bude táto požiadavka uvedená v zmluvných podmienkach danej akcie.


Otázka: Aké informácie týkajúce sa záruky by mali byť v balení produktu značky Canon pri jeho nákupe?

Odpoveď: Pre krajiny, v ktorých platí európsky záručný systém (EWS), každé balenie produktu zvyčajne obsahuje záručnú kartu EWS. Vzor tejto karty si môžete pozrieť na nasledujúcich obrázkoch: Otázka: Je potrebné na registráciu záruky v rámci európskeho záručného systému (EWS) vyplniť nejakú dokumentáciu a odovzdať ju spoločnosti Canon?

Odpoveď: Na účely registrácie záruky v rámci európskeho záručného systému (EWS) nemusíte spoločnosti Canon odovzdávať žiadnu dokumentáciu. Ak chcete požiadať o záručnú opravu v rámci európskeho záručného systému (EWS), je vždy potrebné poskytnúť spoločnosti Canon originál platného dôkazu o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu a v niektorých prípadoch aj vyplnenú záručnú kartu. Ak chcete zistiť konkrétne požiadavky, pozrite si podmienky pre danú krajinu.


Otázka: Aká dokumentácia je potrebná na uplatnenie nároku na záručnú opravu v rámci európskeho záručného systému (EWS)?

Odpoveď: Ak chcete požiadať o záručnú opravu v rámci európskeho záručného systému, zakaždým budete musieť poskytnúť spoločnosti Canon originál platného dôkazu o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu a v niektorých prípadoch aj vyplnenú záručnú kartu. Ak chcete zistiť konkrétne požiadavky, pozrite si podmienky pre danú krajinu. Akciové ponuky na záruku môžu obsahovať aj ďalšie požiadavky, preto si v prípade každej akciovej ponuky prečítajte zmluvné podmienky k nej (ak sú k dispozícii).


Otázka: Ako zaregistrujem záruku v rámci európskeho záručného systému pre produkt značky Canon, ktorý mi bol darovaný?

Odpoveď: Zákazník vo všeobecnosti nie je povinný zaregistrovať produkt značky Canon na to, aby bola záruka v rámci EWS platná. Ak chcete požiadať o záručnú opravu v rámci európskeho záručného systému, musíte vždy poskytnúť spoločnosti Canon originál platného dôkazu o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu a v niektorých prípadoch aj vyplnenú záručnú kartu. Táto požiadavka na predloženie dôkazu o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) sa vzťahuje aj na produkty nadobudnuté ako dar.


Otázka: Aké je bežné obdobie platnosti záruky v rámci európskeho záručného systému (EWS)?

A: Na produkty značky Canon sa v rámci európskeho záručného systému zvyčajne poskytuje 24-mesačná záruka. Môžu sa však vyskytnúť výnimky, pri ktorých predajcovia ponúkajú akciové predĺženie záruky. Ak máte pochybnosti, pozrite si pokyny týkajúce sa záruky na príslušnej webovej lokalite podpory spoločnosti Canon v danej krajine alebo sa obráťte na vášho predajcu (v prípade predĺženej záruky poskytovanej predajcom).


Otázka: Ak si kúpim produkt značky Canon mimo krajín, v ktorých spoločnosť Canon ponúka európsky záručný systém (EWS), bude sa na môj produkt stále vzťahovať európsky záručný systém (EWS), ak som obyvateľom členskej krajiny EWS?

Odpoveď: Podrobnosti o konkrétnej záruke poskytovanej na produkt sa zvyčajne uvádzajú v balení produktu. Na produkty sa vo všeobecnosti vzťahuje záruka, ktorá platí pre konkrétnu oblasť, v ktorej bol produkt zakúpený, a ak chce zákazník uplatniť nárok na záručnú opravu, musí produkt vrátiť v tejto oblasti. Spoločnosť Canon všeobecne neposkytuje globálne záruky s výnimkou prípadov, keď sa táto skutočnosť špecificky uvádza pre konkrétne produkty/oblasti.


Otázka: Ak si kúpim produkt značky Canon a neskôr sa rozhodnem ho darovať/predať niekomu inému v rámci záručnej doby stanovenej európskym záručným systémom (EWS), je záruka v rámci EWS prenosná spoločne s produktom?

Odpoveď: Áno, európsky záručný systém (EWS) sa vzťahuje na produkty značky Canon bez ohľadu na ich aktuálneho vlastníka. Začiatok a koniec platnosti záruky sa však počíta od pôvodného dátumu nákupu, nie od dátumu následného predaja. Ak chcete požiadať o záručnú opravu v rámci európskeho záručného systému (EWS), je vždy potrebné poskytnúť spoločnosti Canon originál platného dôkazu o nákupe (s pôvodným dátumom nákupu) daného produktu a v niektorých prípadoch aj vyplnenú záručnú kartu. Ak chcete zistiť konkrétne požiadavky, pozrite si podmienky pre danú krajinu.


Otázka: Ak si kúpim produkt značky Canon, na ktorý sa vzťahuje európsky záručný systém (EWS) a cestujem do inej krajiny, kde EWS neplatí, a produkt je potrebné opraviť, mám nárok na opravu v rámci záruky?

Odpoveď: Záruky od spoločnosť Canon platia len v oblasti, kde bol produkt predaný a na ktorú sa vzťahujú konkrétne záručné údaje v balení. Spoločnosť Canon všeobecne neposkytuje globálne záruky s výnimkou prípadov, keď sa táto skutočnosť špecificky uvádza pre konkrétne produkty/oblasti. Zákazníkom spoločnosti Canon vždy odporúčame obrátiť sa na našich miestnych zástupcov, ktorí vám poradia, aké máte možnosti. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné, aby ste za potrebné opravy zaplatili a po návrate do oblasti, v ktorej platí európsky záručný systém (EWS), sa pokúsili získať od spoločnosti Canon finančnú kompenzáciu (platí len v prípade, ak sa na opravenú poruchu vzťahujú podmienky EWS – napr. na poruchy v dôsledku nesprávneho používania produktu zákazníkom sa nevzťahujú). Aby ste svoj nárok mohli doložiť, odporúčame si odkladať všetky príslušné dokumenty súvisiace so vzniknutými nákladmi/vykonanými opravami.Možno budete potrebovať aj...

Feedback