Videá o nastaveniach a odstraňovaní problémov pre tlačiareň PIXMA TS8150

V tomto videu nájdete podrobné pokyny určené presne pre váš produkt. Ich úlohou je previesť vás krok za krokom najbežnejšími nastaveniami, ktoré sú potrebné na prípravu zariadenia PIXMA na používanie. K dispozícii je aj niekoľko užitočných videí s pokynmi na riešenie najbežnejších problémov pri tlači, s ktorými sa môžete stretnúť pri používaní tohto produktu.


Videá o nastavení tlačiarne

Nižšie nájdete prepojenia na výber videí, ktoré vám pomôžu pri úvodnom nastavení tlačiarne vrátane odstraňovania všetkých baliacich materiálov a inštalácie atramentových kaziet a papiera.

Príprava na inštaláciu

Vloženie kazety s atramentom

Vkladanie papiera: na inštaláciu

Výmena kazety s atramentom

Vkladanie papiera: kazeta

Vkladanie papiera: zadný zásobníkVideá o problémoch s tlačou

Nižšie nájdete prepojenia na výber videí, ktoré vám pomôžu pri problémoch s tlačou, ak sa objavia, ako napríklad nevýrazné alebo nerovnomerné farby, prípadne nezarovnaná tlač.

Farby sú nerovnomerné alebo tlač je nevýrazná

Tlač nie je zarovnanáVideá o odstraňovaní zaseknutého papiera

Nižšie nájdete prepojenia na výber videí, ktoré vám pomôžu pri odstraňovaní zaseknutého papiera z tlačiarne.

Odstraňovanie zaseknutého papiera: z vnútra tlačiarne

Odstraňovanie zaseknutého papiera: otvor výstupu papiera

Odstraňovanie zaseknutého papiera: zadný zásobník

Odstraňovanie zaseknutého papiera: z vnútra zadného krytu

Vytlačenie etikety disku: z počítača (so systémom Windows)

Vytlačenie etikety disku: z počítača (so systémom Mac OS)

Vytlačenie etikety disku: kópia etiketyVideá o nastavení pripojenia Wi-Fi

Nižšie nájdete prepojenia na výber videí, ktoré vám pomôžu pri nastavovaní pripojenia bezdrôtovej siete medzi tlačiarňou a počítačom alebo smartfónom či tabletom

Pripojenie tlačiarne a počítača so systémom Windows

Pripojenie tlačiarne a počítača so systémom Mac

Pripojenie tlačiarne a zariadenia so systémom IOS

Pripojenie tlačiarne a zariadenia so systémom Android

Feedback