Skenery – podpora

CanoScan Range

Prevezmite ovládače, softvér, firmvér a príručky a získajte prístup k zdrojom technickej podpory a riešeniu problémov online

Nižšie vyberte svoj skener CanoScan, CanoScan LiDE alebo iný skener a získajte prístup k najnovším súborom na prevzatie vrátane softvéru, príručiek, ovládačov alebo firmvéru. Taktiež môžete zobraziť najčastejšie kladené otázky a dôležité oznamy týkajúce sa vášho skenera.

Na pohyb medzi rôznymi druhmi obsahu na stránke produktu použite karty.

Feedback