CN10X25 IAS S
Technické parametre

Podrobné informácie o technických parametroch

Technické parametre

Objímka

Držiak PL* : CN10x25 IAS S/P1
Držiak EF* : CN10x25 IAS S/E1

Pomer zoomu

10x

Zabudovaný optický nadstavec

1,5 x

Ohnisková vzdialenosť

25 – 250 mm 


(s nadstavcom)
37,5 – 375mm

Maximálny pomer priemerov (T-číslo)

T2.95 pri 25 – 187 mm/T3.95 pri 250 mm 


(s nadstavcom)
T4.4 pri 37,5 – 281 mm/T5.9 pri 375 mm

Množstvo lamiel clony

11 lamiel

Zorný uhol

Pomer strán 1,78: 1 (veľkosť snímača 24,6 x 13,8 mm)
52,4⁰ x 30,9⁰ pri 25 mm
5,6⁰ x 3,2⁰ pri 250 mm 


(s nadstavcom)
36,3⁰ x 20,9⁰ pri 37,5 mm
3,8⁰ x 2,1⁰ pri 375 mm

Pomer strán 1,9:1 (veľkosť snímača 26,2 x 13,8 mm)
55,3⁰ x 30,9⁰ pri 25 mm
6,0⁰ x 3,2⁰ pri 250 mm 


(s nadstavcom)
38,5⁰ x 20,9⁰ pri 37,5 mm
4,0⁰ x 2,1⁰ pri 375 mm

Pomer strán: 1,9:1 (veľkosť snímača 38,1 x 20,1 mm)
Plný formát (len s nadstavcom)
53,9⁰ x 30,0⁰ pri 37,5 mm
5,8⁰ x 3,1⁰ pri 375 mm

Pomer strán 1,5:1 (veľkosť snímača 36 x 24 mm)
Plný formát (len s nadstavcom)
51,3⁰ x 35,5⁰ pri 37,5 mm
5,5⁰ x 3,7⁰ pri 375 mm

Minimálna vzdialenosť snímania

1,2 m/4,0'

Rozsah pri snímaní v najväčšom priblížení

Pomer strán 1,78: 1 (veľkosť snímača 24,6 x 13,8 mm)
86,5 x 48,5 cm pri 25 mm
8,7 x 4,9 cm pri 250 mm 


(s nadstavcom)
57,7 x 32,3 cm pri 37,5 mm
5,8 x 3,3 cm pri 375 mm

Pomer strán 1,9:1 (veľkosť snímača 26,2 x 13,8 mm)
92,1 x 48,5 cm pri 25 mm
9,3 x 4,9 cm pri 250 mm 


(s nadstavcom)
61,4 x 32,3 cm pri 37,5 mm
6,2 x 3,3 cm pri 375 mm

Pomer strán: 1,9:1 (veľkosť snímača 38,1 x 20,1 mm)
Plný formát (len s nadstavcom)
89,3 x 47,1 cm pri 37,5 mm
9,0 x 4,8 cm pri 375 mm

Pomer strán 1,5:1 (veľkosť snímača 36 x 24 mm)
Plný formát (len s nadstavcom)
84,4 x 56,2 cm pri 37,5 mm
8,5 x 5,7 cm pri 375 mm

Priemer prednej časti

Ф114 mm

Vonkajšie rozmery (š x v x h)

Držiak E F
Pribl. 7,6 x 5,2 x 11,1 palca /
Pribl. 186,7 x 131,7 x 282,1 mm
Držiak PL
Pribl. 7,6 x 5,2 x 10,8 palca /
Pribl. 186,7 x 131,7 x 274,1 mm

Hmotnosť

Pribl. 6,7 libry /3,06 kg

*Držiak je vymieňateľný v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Canon