Canon EOS 5D Mark IV with Dual Pixel RAW

Dual Pixel RAW

Čo je to Dual Pixel RAW?

Dual Pixel RAW je inovácia spoločnosti Canon, ktorá využíva obidve fotodiódy 30,4-megapixelového snímača AF CMOS fotoaparátu EOS 5D Mark IV.

Canon EOS 5D Mark IV sensor with Dual Pixel RAW

Ako to funguje

Pixely snímača s technológiou Dual Pixel majú konštrukciu pozostávajúcu z dvoch fotodiód. Vďaka takejto štruktúre dokáže snímač zo snímaného objektu prijímať signál A aj signál B a zistiť prípadne fázové rozdiely medzi týmito dvoma signálmi, čo umožňuje dosiahnuť zaostrenie v rámci systému Dual Pixel AF. Pri zachytení záberu snímač sníma obrazové údaje, ktoré sú tvorené kombináciou obrazových signálov A a B. Táto technológia umožňuje zaostrovanie aj zachytenie záberu pomocou toho istého snímača. 


Pri snímaní vo formáte Dual Pixel RAW sa v rámci jedného súboru RAW uložia dva obrázky. Jeden obrázok pozostáva z kombinovaných obrazových údajov A+B a druhý obrázok iba z obrazových údajov A. Znamená to, že súbory Dual Pixel RAW obsahujú normálny obraz aj prípadné paralaxné údaje, ktoré je možné merať a získať tak informácie o vzdialenosti objektu. Keďže snímky vo formáte Dual Pixel RAW obsahujú dva obrázky, ich súbory dosahujú dvojnásobnú veľkosť oproti bežným snímkam vo formáte RAW. 


Vďaka využitiu nástroja Dual Pixel RAW Optimizer v softvéri Digital Photo Professional môže používateľ využiť údaje technológie Dual Pixel zaznamenané v zábere formátu Dual Pixel RAW na vykonanie mikroskopických úprav polohy maximálnej ostrosti za pomoci informácií o hĺbke obsiahnutých v súbore.

Canon EOS 5D Mark IV sensor Dual Pixel RAW

Mikroskopické úpravy obrazu

Keď obrázok nie je v niektorom mieste, napríklad na očiach snímanej osoby, dostatočne ostrý, je ho možné upraviť a presunúť ostrosť do požadovanej oblasti.

Efekt bokeh

Vďaka technológii Dual Pixel RAW je možné upraviť polohu rozostrených oblastí či efektu bokeh v záujme zdokonalenia kompozície, napríklad posunúť rozostrený objekt, ktorý zakrýva hlavný objekt snímania.

Potlačenie efektu duchov

Na rozdiel od oslnenia objektívu, ktoré je niekedy možné kreatívne využiť na dosiahnutie dojmu nízkej miery kontrastu a zahmlenia dodávajúceho záberu atmosféru, efekt duchov je vždy nežiaduci a zachytáva vnútorné odrazy objektívu. Pomocou technológie Dual Pixel RAW ho je možné regulovať a opatrnými úpravami minimalizovať.

Dosiahnutie najlepších výsledkov

Na vyťaženie maxima z možností ponúkaných technológiou Dual Pixel RAW je potrebné opatrne upraviť hodnoty snímania fotoaparátom EOS 5D Mark IV. V záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov snímajte pri ohniskovej vzdialenosti minimálne 50 mm a clone f/5,6 či nižšej, pričom nastavte citlivosť ISO na hodnotu 1600 alebo nižšiu.

Dosiahnutý efekt sa môže pri snímaní na výšku a na šírku líšiť, pričom v záujme čo najlepších výsledkov dbajte na snímanie v rámci nasledujúcich parametrov:

Ohnisková vzdialenosť

Vzdialenosť objektu

50 mm

1 – 10 m (3,3 – 32,8 ft)

100 mm

2 – 20m (6,6 – 65,6 ft)

200 mm

4 – 40m (13,1 – 131,2 ft)