Tailored solutions for faster, more efficient in-house printing.

Produkcia dokumentov na požiadanie

Riešenia na mieru pre rýchlejšiu a efektívnejšiu vnútropodnikovú tlač.

Ak si vaša tlačová služba nedokáže poradiť s narastajúcimi objemami alebo nárokmi na vyššiu kvalitu, môže to viesť k zbytočnému zvýšeniu nákladov kvôli externému zabezpečeniu tlače.

Neefektívne pracovné postupy sú nielen zbytočne drahé, ale zároveň spomaľujú vašu organizáciu – a vám tak znemožňujú dosiahnuť kratšie doby spracovania.

Výhody produkcie dokumentov na požiadanie

Benefits Benefits

Vybavte viac úloh v rámci podniku

Pri dynamickejšej a všestrannejšej tlačiarni nepotrebujete toľko zákaziek vybaviť externe

Benefits Benefits

Zvládnite aj tesné termíny

Digitálne procesy spracovania zvyšujú produktivitu a zamedzujú vzniku chýb

Benefits Benefits

Kontrolujte svoje tlačové výstupy

Automatizované sledovanie úloh vedie k lepšej prehľadnosti a bezpečnosti

Benefits Benefits

Optimalizujte výrobné náklady

Efektívnejšie technológie umožňujú znížiť náklady a potlačiť vznik chýb či omeškaní

Vytvorenie rýchlejších a šikovnejších tlačových služieb

Canon understands our ambition to have a valuable in-house print department
Spoločnosť Canon chápe našu ambíciu vytvoriť pre spoločnosť čo najvýhodnejšie vnútropodnikové tlačiarenské oddelenie.

Popredná finančnícka spoločnosť

Výzva

Popredná finančnícka spoločnosť hľadala spôsob ako zlepšiť výkon a povesť svojho interného tlačiarenského podniku. Cieľom bolo zautomatizovať pomalé manuálne pracovné procesy, aby bolo možné dosiahnuť výhodnejšiu prevádzku a zároveň sledovať stav jednotlivých úloh v reálnom čase.

Canon understands our ambition to have a valuable in-house print department
As well as improving in-house print technology, we introduced a streamlined print management.

Riešenie

Okrem zdokonalenia vnútropodnikovej tlačiarenskej technológie sme zároveň zaviedli aj efektívnejší systém na správu tlače za pomoci softvéru PRISMA, čím sa zautomatizovali všetky fázy procesu od prijatia úlohy a jej spracovania až po dokončenie a fakturáciu.

Prínosy

Tlačové služby spoločnosti sú teraz rýchlejšie a efektívnejšie, pričom prišlo k skráteniu času potrebného na spracovanie pred tlačou o 30 % a zníženiu vzniku chýb spôsobených ľudským faktorom o 15 %. Tento systém umožnil nielen dosiahnuť o 25 – 50 % nižšie ceny oproti trhovým, ale zároveň ušetril ďalšie peniaze vďaka absolútnej transparentnosti nákladov na interné obstarávanie.

The company's print service is now faster and more efficient.

Vybudujte si rýchlejšie a všestrannejšie tlačiarenské oddelenie, ušetrite peniaze a zdokonaľte komunikáciu.


KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

Ako to fungujeKľúčové riešenia

Take digital colour printing to the next level with these high-performance

imagePRESS

Posuňte digitálnu farebnú tlač na novú úroveň vďaka týmto mimoriadne výkonným tlačiarenským strojom, ktoré spájajú výnimočnú produktivitu, kvalitu a všestrannosť naprieč širokým spektrom aplikácií.

Séria VarioPrint

Využite kompletné možnosti tlače vďaka týmto vysokorýchlostným, veľkoobjemovým digitálnym čiernobielym tlačiarenským strojom – predstavujú to najlepšie vo svojej triede v otázke produktivity, spoľahlivosti, spracovania médií a jednoduchosti používania.
Unleash the full power of print with these high speed, high volume digital monochrome presses
Print in stunning quality with this breakthrough range of high-performance wide format printers

imagePROGRAF

Tlačte v úchvatnej kvalite vďaka tomuto revolučnému radu výkonných veľkoformátových tlačiarní ponúkajúcich výnimočný rozsah farieb a presnosť potrebné pre náročné grafické aplikácie.

Balík PRISMA

Revolučný sortiment softvérových riešení, ktoré vám pomôžu zefektívniť a automatizovať pracovné toky vo všetkých fázach procesu tlače.
A breakthrough range of software solutions that help you streamline and automate workflows.
Dodajte svojim tlačeným materiálom maximálny dôraz a pritom ušetrite čas aj peniaze.