Work faster and smarter by simplifying print management

Riadené tlačové služby pre MSP

Pracujte rýchlejšie a šikovnejšie vďaka jednoduchšej správe tlače.

V rámci malého či stredného podniku s obmedzeným počtom zamestnancov či skúseností s informačnými technológiami je ľahké nechať sa vyrušiť časovo náročnými úkonmi na správu tlače.

Nespravované tlačové služby vás nielen spomalia, ale zároveň neposkytujú dostatočnú kontrolu nad procesmi potrebnú na úsporu financií a predchádzanie plytvaniu.

Výhody služieb spravovanej tlače pre malé a stredné podniky

Benefits Benefits

Externá správa tlače

Odľahčite svojich zamestnancov, aby sa mohli sústrediť na dôležité pracovné úlohy

Benefits Benefits

Znížte si náklady vďaka lepšiemu monitorovaniu

Vykonáme analýzu vašich tlačových postupov a nájdeme priestor na úsporu

Benefits Benefits

Predchádzajte narušeniu údajov

Prostredníctvom auditu vašich služieb určíme ich potenciálne zraniteľné miesta

Benefits Benefits

Lepšia udržateľnosť

Optimalizáciou technológie sa znižuje spotreba energie a papiera aj produkcia odpadu

Spoznávanie nových spôsob, ako ušetriť peniaze a znížiť plytvanie

We saved a million pages in the first three months, while spending less on energy and consumables.
Už za prvé tri mesiace sme ušetrili milión strán a zároveň míňame menej na energiu a spotrebné materiály.

David Clarkson

Armstrong Watson

Výzva

Účtovná spoločnosť Armstrong Watson zo Spojeného kráľovstva potrebovala skvalitniť tlačové služby v 14 svojich pobočkách, pretože boli už príliš nespoľahlivé a nákladné. Požadovala dlhodobo udržateľné riešenie v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti podniku – to malo zásadný vplyv na rozhodovanie klientov.

We saved a million pages in the first three months, while spending less on energy and consumables.
We helped the firm replace its original, mixed print fleet with just 43 multifunction devices (MFDs)

Riešenie

Pomohli sme spoločnosti nahradiť jej pôvodné zmiešané tlačové vybavenie celkom 43 multifunkčnými zariadeniami využívajúcimi softvér Canon uniFLOW na správu dokumentov a zariadení.

Prínosy

Dnes má Armstrong Watson k dispozícii rýchlejší systém tlače, ktorý využíva o 70 % menej zariadení. To viedlo k zvýšeniu produktivity, zníženiu servisných problémov o 50 % a výraznej úspore nákladov. Okrem zníženia vplyvu spoločnosti na životné prostredie toto riešenie zároveň napomohlo splniť jej požiadavky na zabezpečenie údajov.

Today, Armstrong Watson has a faster printing system that uses 70% fewer devices.

Zistite, prečo sú služby spravovanej tlače pre malé a stredné podniky cestou k lepšiemu podnikaniu.


KONTAKTUJTE NÁŠ TÍM

Ako to fungujeKľúčové riešenia

We handle your print service and monitor its ongoing performance.

Nechajte stres a riziká spojené s riadením tlače na nás

Postaráme sa o správu vašich tlačových služieb a zaručíme ich nepretržitú výkonnosť tak, aby vždy optimálne fungovali.

Základný balík spravovaných služieb tlače

Siahnite po predpripravenom balíku, ako je základný balík spravovaných služieb tlače, alebo nás nechajte vytvoriť prispôsobené riešenie na mieru vášmu podniku. Nech už si vyberiete čokoľvek, náš systém na správu služieb je zárukou plynulého priebehu a optimálnej prevádzky.
Choose a ready-to-implement package or let us create a bespoke solution tailored to your business.
Sledujte, ako vám naše služby spravovanej tlače pre malé a stredné podniky pomôžu pracovať rýchlejšie a šikovnejšie.