BUSINESS BYTES

Prečo sa primárne zameriavať na mobilné technológie?

What does a mobile-first approach look like?

Ako informačný riaditeľ si nemôžete dovoliť prehliadnuť skutočnosť, že väčšina používateľov očakáva prezentáciu vašej obchodnej známky práve v mobilnom kontexte. Na podporu tohto tvrdenia uvádzame niekoľko štatistických údajov: na svete existuje päťkrát väčšie množstvo inteligentných telefónov ako osobných počítačov, pričom len v USA generujú mobilné zariadenia až 55 % prevádzky na internete v porovnaní so 45 % prevádzky, ktorú generujú osobné počítače. Ešte zarážajúcejšia je skutočnosť, že až 70 % požiadaviek pri vyhľadávaní z mobilného zariadenia vedie do jednej hodiny k následnej činnosti na internetovej stránke (zdroj: Searchfest, 2015).

Luke Wroblewski vo svojej knihe Mobile First zastáva názor, že mobilného používateľa by sme mali brať do úvahy nielen preto, lebo v dnešnej dobe žneme úspechy príchodu mobilných technológií, ale aj preto, aby sme sa dokázali pripraviť na explóziu rastu mobilných technológií, ktorú očakávame v budúcnosti.

Nasledujúce tri dôvody nás môžu inšpirovať, aby sme pozornosť venovali prioritne mobilným technológiám:

1.    Filozofia prioritného zamerania na mobilné technológie pramení z ich aktuálneho rozmachu a pripravuje nás na budúcnosť

Wroblewski vo svojej knihe predostrel veľmi zaujímavé porovnanie – denne dochádza k aktivácii 1,45 milióna inteligentných telefónov, no narodí sa len 317124 ľudí. Miera aktivácie inteligentných telefónov teda zďaleka prevyšuje populačný rast. Wroblewski uvádza príklad spoločnosti Yelp, známej platformy na hodnotenie produktov – aktuálne len 7 % z celkového počtu jej používateľov používa jej mobilné produkty.  Je však zaujímavé, že týchto 7 % používateľov zodpovedá až za 35 % celkového počtu dopytov pri vyhľadávaní prezentovaných produktov. Hoci okamžitý prínos uvedených skutočností môže byť pre vašu firmu momentálne neaktuálny, zameraním na mobilné technológie si ju zabezpečíte z hľadiska budúcnosti.

2.    Filozofia prioritného zamerania na mobilné technológie nás núti venovať pozornosť tomu, čo je skutočne dôležité

Wroblewski identifikoval niekoľko obmedzení mobilných zariadení, napríklad uhlopriečku obrazovky a výkonnosť mobilného zariadenia, ktoré však môžu paradoxne zlepšiť používateľskú skúsenosť. Obrazovky s menšou uhlopriečkou na mobilných zariadeniach nútia dizajnérov eliminovať nedôležité a nepotrebné prvky. Až príliš často sa stáva, že spoločnosti sa na obrazovke snažia zaplniť každý jeden pixel priestoru, následkom čoho vznikajú neprehľadné stránky, ktoré sa ťažko používajú.

Nedostatok miesta na obrazovke pri vývoji stránok pre mobilné zariadenia núti dizajnérske a developerské tímy kreatívne sa zameriavať len na tie prvky, ktoré sú skutočne dôležité, pretože na nepotrebné prvky jednoducho nie je miesto.

Wroblewski správne poznamenáva, že ak chceme firmu prevádzkovať skutočne efektívne, musíme dokonale porozumieť vlastným zákazníkom a podnikateľským činnostiam. Ak budeme obsah vyvíjať prioritne pre mobilné zariadenia, budeme nútení jasne zmýšľať a zameriavať sa na podnikateľskú víziu.

3.    Prioritné zameranie na mobilné technológie nám umožňuje využívať nové možnosti

Mobilné zariadenia sa používajú skutočne všade. Z tohto dôvodu sa neustále naskytujú nové možnosti na lepšie poskytovanie služieb zákazníkom. Jedným z najmarkantnejších príkladov je detekcia geografickej polohy. Mobilné zariadenie dokáže oveľa presnejšie detegovať geografickú polohu používateľa ako stolový počítač a je ho možné použiť na efektívnejšie poskytovanie relevantných informácií o konkrétnom mieste alebo jeho okolí.

Jednoducho povedané, keď si neosvojíme filozofiu prioritného zamerania na mobilné technológie v súvislosti s online obsahom, riskujeme, že zostaneme pozadu...