BUSINESS BYTES

Cesta od údajov k pochopeniu ich významu

The-journey-from-data-to-insight

Pre firmy sú surové údaje v podstate nepoužiteľné. Táto skutočnosť ich však neodrádza od zberu čoraz väčšieho množstva faktov a čísel. Dôvod je jednoduchý. Ak dokáže firma zo surových údajov vyvodiť niečo použiteľné, má lepšiu šancu uspieť v konkurenčnom prostredí.

Cieľom každej organizácie je premeniť neštruktúrované surové údaje, alebo „veľké dáta“, na menšie a pochopiteľné údaje. Tento trojstupňový proces sa najlepšie ilustruje vo forme životného cyklu, v ktorom sa údaje najprv zbierajú, následne analyzujú a nakoniec používajú na tvorbu podnikateľskej stratégie.

Skúsenosti ukazujú, že mnoho organizácií vníma tento cyklus bolestivo. Medzinárodná poradenská spoločnosť Capgemini zistila, že hoci viac ako polovica (59 percent) riadiacich pracovníkov vo vrcholovom manažmente uznáva, že údaje sú základným komponentom trhovej hodnoty, až dve tretiny (65 percent) z nich sa vyjadrilo, že ich firma sa môže stať nekonkurencieschopnou, pokiaľ si neosvojí nové analytické nástroje.

Z globálneho výskumu je tiež zrejmé, že mnohé organizácie sa na tejto ceste strácajú. Hoci v zbere surových údajov sa im darí, majú problémy s ich analýzou a formuláciou použiteľných záverov. Nedostatok porozumenia vedie mnohých riadiacich pracovníkov k nelichotivému priznaniu, že v tomto úsilí ich predbiehajú iné organizácie.

Vo výskume spoločnosti Capgemini sa zároveň zistilo, že 64 percent riadiacich pracovníkov verí, že „veľké dáta“ menia tradičné hranice v podnikaní, následkom čoho sa priemyselné odvetvia otvárajú novým poskytovateľom. Viac ako štvrtina (27 percent) riadiacich pracovníkov vníma konkurenčnú hrozbu v podobe nových hráčov z iných odvetví a až 53 percent vníma ako svojich rivalov start-upy, ktoré pracujú s údajmi.

Jedným z významných príkladov v tejto oblasti je start-up Uber, poskytujúci prepravu osôb, ktorý používa regresnú analýzu štatistických procesov na analýzu demografických údajov obyvateľstva. Uber používa tieto informácie na identifikáciu kolísania dopytu po službách a ich dopad na ceny a spokojnosť zákazníkov. Porozumenie situácii, ktoré získala táto firma, jej umožnilo vyzvať na súboj, a v mnohých prípadoch aj poraziť, tradičných špecializovaných poskytovateľov prepravných služieb.

Organizácie, ktoré čelia novým výzvam, musia používať spravodajské informácie a modifikovať svoju dlhodobú stratégiu. Napríklad, tradiční poskytovatelia energií zaznamenali novú výzvu v podobe inteligentného termostatu Nest od spoločnosti Google. Spoločnosť British Gas sa preto musela priamo vysporiadať s touto technológiou použitím poznatkov zo spravodajských informácií a na trh priniesla svoje vlastné zariadenie na reguláciu vykurovania domácnosti – Hive.

Prístup k analytickým informáciám môže mať dokonca vplyv na celé odvetvie, napríklad rýchla transformácia finančných služieb pod taktovkou IT. Porozumenie situácii v reálnom čase umožňuje popredným spoločnostiam zvyšovať rýchlosť elektronického obchodovania. Kvalita tohto porozumenia je taká, že na základe prieskumu finančnej spoločnosti State Street, až 64 percent firiem, ktoré môžeme považovať za lídrov v oblasti práce s údajmi, vyjadrilo dôveru vo svoje schopnosti vytvárať nové predajné stratégie, pričom rovnaké presvedčenie v tábore „dátových opozdilcov“ zdieľa len 53 percent respondentov.

Z uvedeného vyplýva, že dopyt po pochopení významu informácií sa zvyšuje naprieč priemyselnými odvetviami a sektormi. Táto kritická úloha bude v budúcnosti narastať. Z dlhodobého hľadiska vám analýza surových údajov môže pomôcť nielen v boji s konkurenciou, môže sa zároveň stať zárukou vášho prežitia.


[Referencie]

http://www.prnewswire.com/news-releases/new-global-study-by-capgemini-and-emc-shows-big-data-driving-market-disruption-leaving-many-organizations-fearing-irrelevance-300047775.html

http://www.datanami.com/2015/03/17/how-startups-are-using-big-data-tech-to-disrupt-markets/

http://www.zdnet.com/article/if-you-dont-fail-you-arent-innovating-how-to-keep-tech-staff-engaged-and-customers-happy/

http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/Articles/DataFullReport.pdf