iStock_80038439_XXXLARGE

Zabezpečenie zariadení značky Canon

Na tejto strane sa nachádzajú dôležité informácie týkajúce sa zabezpečenia zariadení značky Canon


Certifikácia

Norma ISO 27001 – informačná bezpečnosť

Spoločnosť Canon kladie veľký dôraz na to, aby informačná bezpečnosť ochraňovala dôvernosť, integritu a dostupnosť písomných, hlasových aj elektronických informácií, aby tak zaistila neustále zabezpečenie týchto bodov:

 • Dôvernosť – zaisťuje, aby informácie boli dostupné iba tým osobám, ktoré majú na prístup k nim oprávnenie
 • Integrita – zabezpečuje presnosť a úplnosť informácií a spôsobov ich spracovania
 • Dostupnosť – zaisťuje, aby mali oprávnené osoby v prípade potreby prístup k informáciám

Certifikácia v súlade s normou ISO 27001 demonštruje fakt, že spoločnosť Canon Europe má zavedené online aj offline systémy na ochranu podnikových informácií a údajov. Fakt, že spoločnosť Canon je držiteľom normy ISO 27001 potvrdzuje, že jej bezpečnostné postupy, počnúc vývojom až po doručenie, boli externe posúdené a získali certifikáciu v podobe medzinárodne uznávanej normy od tretej strany.

Certifikát informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 Spoločnosť Canon Europe získala certifikát v súlade s normou ISO 27001 pre svoj systém správy bezpečnosti informácií, ktorý našich zákazníkov ubezpečuje o tom, že dodržiavame svetové štandardy. Zahŕňa všetky aspekty informačnej bezpečnosti od správy rizík a auditu až po bezpečnosť produktov a riadenie incidentov.


Náš systém správy bezpečnosti informácií (ISMS) pokrýva tieto oblasti:

 • bezpečnostné zásady
 • organizácia bezpečnosti informácií
 • správa aktív
 • bezpečnosť ľudských zdrojov
 • fyzická a environmentálna bezpečnosť
 • riadenie komunikácie a prevádzky
 • riadenie prístupu
 • získanie, vývoj a údržba informačných systémov
 • riadenie incidentov bezpečnosti informácií
 • riadenie nepretržitého chodu prevádzky
 • dodržiavanie predpisov

Možno budete potrebovať aj...