EOS, PowerShot and IXUS Camera Software and Apps

Softvér a aplikácie pre fotoaparáty EOS, PowerShot a IXUS

Spoločnosť Canon ponúka sortiment voliteľného softvéru a aplikácií, ktoré vám umožnia fotoaparáty EOS, PowerShot a IXUS využívať skutočne naplno. Na tejto stránke sú uvedené opisy a odkazy na prevzatie jednotlivého softvéru a aplikácií. Aktuálny softvér nemusí oficiálne podporovať niektoré staršie produkty. To znamená, že pri návšteve stránky podpory vášho produktu tu nemusíte nájsť na prevzatie všetok softvér.

Aktuálny softvér

Opisy aktuálneho sortimentu dostupného softvéru spoločnosti Canon pre vaše fotoaparáty EOS, PowerShot a IXUS.

Digital Photo Professional

Program Digital Photo Professional (DPP) predstavuje výkonný softvér na spracovanie, zobrazovanie a upravovanie obrázkov RAW pre digitálne fotoaparáty EOS a modely fotoaparátov PowerShot s podporou formátu RAW. Pomocou softvéru DPP môžete jednoducho vykonávať základné a pokročilé úpravy a tlač obrázkov RAW. Medzi dostupné funkcie úpravy patria otočenie obrazu, nastavenie vyváženia bielej farby, nastavenie vyváženia dynamického rozsahu, úprava farieb a precízne doladenie tónovej krivky.
Softvér DPP podporuje farebný priestor sRGB, Adobe RGB, Wide Gamut RGB a systém riadenia farieb CMS (Colour Management System) prostredníctvom profilu spoločnosti International Colour Consortium (ICC).
V prípade dostupnosti si môžete najnovšiu verziu aplikácie DPP alebo aktualizáciu vašej súčasnej verzie prevziať z našej špecializovanej stránky Digital Photo Professional.
Softvér Digital Photo Professional je súčasťou úvodnej inštalácie softvéru pre váš fotoaparát značky Canon.

SKONTROLOVAŤ DOSTUPNOSŤ SÚBOROV NA PREVZATIE

Späť na začiatok

Digital_Photo_Professional
EOS_Movie_Utility

EOS MOVIE Utility

EOS MOVIE Utility je softvér na sledovanie videozáznamov zachytených pomocou príslušných fotoaparátov a na ukladanie série fotografií z takýchto videozáznamov. Na prehrávanie videosekvencií zachytených pomocou Canon Log gamma môžete použiť aj funkciu [View Assist/Asistent zobrazenia].
Okrem toho môžete zlúčiť viacero 4 GB súborov videozáznamov do jedného súboru a uložiť ho.
V prípade dostupnosti si môžete najnovšiu verziu aplikácie EOS MOVIE Utility alebo aktualizáciu vašej súčasnej verzie prevziať z našej špecializovanej stránky EOS MOVIE Utility.

SKONTROLOVAŤ DOSTUPNOSŤ SÚBOROV NA PREVZATIE

Späť na začiatok

Nástroj EOS Utility

Softvér EOS Utility slúži na jednoduchý prenos obrázkov z fotoaparátu EOS do počítača. Môžete preniesť všetky obrázky naraz alebo si vybrať konkrétne obrátky na prenos. Takisto sa jednoducho integruje do softvéru Digital Photo Professional a ImageBrowser EX.
Softvér EOS Utility takisto umožňuje diaľkové ovládanie fotoaparátu z počítača prostredníctvom prepojovacieho kábla (USB) dodaného spolu s fotoaparátom alebo prostredníctvom rozhrania Wi-Fi, ak ho váš fotoaparát podporuje, alebo prostredníctvom samostatného bezdrôtového vysielača súborov.
V prípade dostupnosti si môžete najnovšiu verziu aplikácie EOS Utility alebo aktualizáciu vašej súčasnej verzie prevziať z našej špecializovanej stránky EOS Utility. K dispozícii na prevzatie je aj praktická používateľská príručka k softvéru EOS Utility.
Softvér EOS Utility je súčasťou úvodnej inštalácie softvéru pre váš fotoaparát EOS.

SKONTROLOVAŤ DOSTUPNOSŤ SÚBOROV NA PREVZATIE

Späť na začiatok

EOS_Utility_Web
Image_Browser_Web

ImageBrowser EX

Upozorňujeme, že softvér ZoomBrowser EX a ImageBrowser boli nahradené softvérom ImageBrowser EX.
ImageBrowser EX je softvérový program na správu obrázkov nasnímaných fotoaparátom Canon, ktorý ponúka priamočiary proces pre všetky činnosti, od prevzatia, organizovania a úpravy obrázkov až po tlač alebo odoslanie obrázkov ako príloh k e-mailu.
Môžete využiť mnohé funkcie, ktoré má aj softvér Adobe Photoshop, napr. orezanie, konverzia obrázkov JPEG a RAW a nastavenie kontrastu a sýtosti. Pomocou priloženého softvéru PhotoStitch môžete taktiež vytvárať a tlačiť osobné fotoalbumy alebo vytvárať panoramatické snímky z viacerých obrázkov.
Z aplikácie ImageBrowser EX máte zároveň prístup k softvéru Map Utility, pomocou ktorého môžete označiť polohu, kde bol obrázok nasnímaný. To platí len pre fotoaparáty s podporou technológie GPS.
V prípade dostupnosti si môžete najnovšiu verziu aplikácie ImageBrowser EX alebo aktualizáciu vašej súčasnej verzie prevziať z našej špecializovanej stránky ImageBrowser EX.
Softvér ImageBrowser EX je súčasťou úvodnej inštalácie softvéru pre váš fotoaparát značky Canon.
Softvér ImageBrowser EX zo servera spoločnosti Microsoft automaticky nainštaluje program Microsoft Silverlight. Aby bola inštalácia úspešná, skontrolujte, či máte fungujúce internetové pripojenie.

SKONTROLOVAŤ DOSTUPNOSŤ SÚBOROV NA PREVZATIE

Späť na začiatok

Picture Style Editor

Softvér Picture Style Editor je program na vytváranie vlastných súborov s personalizovaným štýlom obrázkov, ktorý vám umožní dosiahnuť požadovaný vzhľad snímok. Tieto štýly obrázkov môžete použiť na svoje snímky vo fáze spracovania obrázkov RAW alebo ich načítať do fotoaparátu a uplatňovať priamo počas snímania.
V prípade dostupnosti si môžete najnovšiu verziu aplikácie Picture Style Editor prevziať z našej špecializovanej stránky Picture Style Editor. K dispozícii na prevzatie je aj praktická používateľská príručka k softvéru Picture Style Editor.
Softvér Picture Style Editor je súčasťou úvodnej inštalácie softvéru pre vašu tlačiareň PIXMA.

SKONTROLOVAŤ DOSTUPNOSŤ SÚBOROV NA PREVZATIE

Späť na začiatok

Picture_Style_Editor
Photo_Stitch

PhotoStitch

Softvér PhotoStitch vám umožňuje vybrať viaceré obrázky veľkého objektu a jednoducho ich spojiť do jednej panoramatickej snímky. Tento nástroj je zvlášť užitočný na vytváranie snímok krajiny, ktoré sú na zachytenie fotoaparátom príliš veľké.
V prípade dostupnosti si môžete najnovšiu verziu aplikácie PhotoStitch alebo aktualizáciu vašej súčasnej verzie prevziať z našej špecializovanej stránky PhotoStitch. Upozorňujeme, že softvér PhotoStitch je teraz dostupný aj ako súčasť aplikácie ImageBrowser EX.
Softvér PhotoStitch je súčasťou úvodnej inštalácie softvéru pre váš fotoaparát značky Canon.

SKONTROLOVAŤ DOSTUPNOSŤ SÚBOROV NA PREVZATIE

Späť na začiatok

EOS Movie Plugin

Doplnok EOS Movie Plugin umožňuje záznam a prenos videozáznamov z vybraných vyšších modelov fotoaparátov Canon EOS do balíka aplikácií na úpravu záznamov Final Cut Pro od spoločnosti Apple.
Tento doplnok skonvertuje videozáznam EOS do kodeku ProRes 4:2:2 s vysokou kvalitou od spoločnosti Apple približne dvojnásobnou rýchlosťou v porovnaní so štandardnou konverziou od spoločnosti Apple. Používateľ okrem toho môže v rámci úpravy záznamu pridávať časový kód, názvy jednotlivých úsekov záznamu a metaúdaje.
V prípade dostupnosti si môžete najnovšiu verziu doplnku EOS Movie Plugin prevziať z našej špecializovanej stránky EOS Movie Plugin.

SKONTROLOVAŤ DOSTUPNOSŤ SÚBOROV NA PREVZATIE

Späť na začiatok

Canon RAW Codec

Kodek Canon RAW Codec je softvérový doplnok pre systém Windows, ktorý umožňuje importovať a zobrazovať obrazové súbory Canon RAW pomocou programov ako napríklad Windows Picture a Fax Viewer.
Kodek Canon RAW je k dispozícii len pre vybrané modely. V prípade potreby si jeho najnovšiu verziu môžete prevziať z našej špecializovanej stránky Canon RAW Codec.

SKONTROLOVAŤ DOSTUPNOSŤ SÚBOROV NA PREVZATIE

Späť na začiatokStarší softvér

Opisy starého softvéru, ktorý spoločnosť Canon teraz nahradila.

Aplikácie ZoomBrowser EX a ImageBrowser

Upozorňujeme, že aplikácia ZoomBrowser EX, ktorá bola doteraz k dispozícii pre systém Windows, a aplikácia ImageBrowser, ktorá bol doteraz k dispozícii pre systém Mac, boli zlúčené do jedného softvéru pod názvom ImageBrowser EX.
Aplikácie ZoomBrowser EX a ImageBrowser sú softvérové programy na jednoduchú správu a úpravu vašich obrázkov. Môžete spracovávať obrazové súbory RAW, vytvárať panoramatické snímka a diaľkovo ovládať fotoaparát z počítača.
Všetky funkcie softvéru ZoomBrowser EX a ImageBrowser sú teraz dostupné v softvéri ImageBrowser EX, ktorý si môžete prevziať výberom príslušného zariadenia na stránke fotoaparátov radu EOS, PowerShot alebo IXUS.

Späť na začiatok

Zoom_Browser_Web

Možno budete potrebovať aj...